Mindblown: a blog about philosophy.

 • Seminar om distriktshelse

  Universitetsavtalene er sammen med Program for folkehelsearbeid, der senteret samarbeider med Trøndelag fylkeskommune, viktig i arbeidet med å får folkehelseforsking, spesielt på implementering, ut til kommunene. Senter for helsefremmende forskning var i 20.10.21. medarrangør for et seminar om distriktshelse i Oppdal, hvor vår representant var professor Monica Lillefjell, der ordfører i Oppdal hadde invitert til…

 • Learn more about how the COVID-19 outbreak affected employees in the health care

 • Årets STUNTH! Undersøker arbeidshelsen blant 10.000 ansatte ved St.Olav

  Torsdag 30. september kl. 11 sendes det ut spørreskjema til over 10.000 ansatte ved St.Olav. STUNTH er et forskningsprosjekt som skal undersøke sammenhenger mellom arbeid og helse blant sykehusansatte i en arbeidshverdag i digital endring. Oppstarten er høsten 2021 og vil følge de ansatte over en lengre tidsperiode For mere informasjon se www.stunth.no , eller denne videoen https://youtu.be/ftwqKYOYd9E.

 • Dr.PED-Chef progression

  The 3rd transnational meeting in the Erasmus+ project Dr.PED-Chef have been accomplished. The development of the educational program in nutritional counselling and culinary medicine for pediatric health personnel was discussed. Follow them on https://www.bing.com/search?q=Dr.PED+chef&cvid=c017192b93404f13849402cb354c1acc&aqs=edge..69i57.6325j0j1&FORM=ANAB01&DAF0=1&PC=U531

 • Nordmenns seksuelle helse og livskvalitet skal avdekkes!

  Randi Reidunsdatter med flere ved NTNU senter for helsefremmende forskning er i gang med Del 2 av prosjektet Seksuell helse etter brystkreft, og i disse dager sendes det ut spørreskjema til 10 000 nordmennn om deres seksuelle helse og livskvalitet. Dataene skal sammenlignes med data fra kvinner som har hatt brytkreft for å bedre behandling…

Har du noen anbefalinger til blokker?