News

Senteret har fått to nye doktorer!

18. Juni 2020 forsvarte Dr. Regine Ringdal avhandlingen “Mental health among Norwegian adolescents – The impact of social support, bullying and school-related stress” 
11. Juni 2020 forsvarte Dr. Karoline Grødal avhandlingen “Work-related sense of coherence and relationships with well-being among nursing home employees.” 

Begge avhandlingen er del av senterets NFR prosjekt ‘Health promotion worthwhile – reirienting community health care services’

GRATULERER!!

Trøndersk dugnad for folks trivsel

Senteret er stolte av å ta del i «Hodebra» – en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen, gjerne ofte i sin hverdag. Hodebra er initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors og Trøndelag fylkeskommune, og inngår i ABC-prosjektet for 2019-2021. Vi oppfordrer alle til å bli medlem av Facebook-gruppa «Hodebra for mæ og dæ» og dele sine hodebra-tips! Besøk hodebra.no for mer informasjon om kampanjen.

Research on mental health promotion receives funding

av 13. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Skal forske på arbeidsplasser som gir god mental helse

av 6. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Kick off H-Work

av 24. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

January 16th and 17th, 2020 the Kick off meeting for «H-work. Multilevel interventions to promote mental health in SMEs and public workplaces» was held in Bologna. This is a Horizon 2020 project with 14 partners from 9 countries, and the Center is one of them.

Topp