News

Seminar om distriktshelse

av 21. oktober 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Universitetsavtalene er sammen med Program for folkehelsearbeid, der senteret samarbeider med Trøndelag fylkeskommune, viktig i arbeidet med å får folkehelseforsking, spesielt på implementering, ut til kommunene.

Senter for helsefremmende forskning var i 20.10.21. medarrangør for et seminar om distriktshelse i Oppdal, hvor vår representant var professor Monica Lillefjell, der ordfører i Oppdal hadde invitert til samarbeid om distriktshelsetenkning.

Ordfører i Oppdal er vår egen Geir Arild Espnes, som har permisjon fra NTNU og SHF fra 2019 til 2023.

Det er godt å vite at han tar med seg folkehelsetenkningen inn i ordførervervet og så er vi spente på resultatet.

Geir Arild Espnes
Monica Lillefjell

Learn more about how the COVID-19 outbreak affected employees in the health care

av 7. oktober 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Årets STUNTH! Undersøker arbeidshelsen blant 10.000 ansatte ved St.Olav

av 29. september 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Torsdag 30. september kl. 11 sendes det ut spørreskjema til over 10.000 ansatte ved St.Olav. STUNTH er et forskningsprosjekt som skal undersøke sammenhenger mellom arbeid og helse blant sykehusansatte i en arbeidshverdag i digital endring. Oppstarten er høsten 2021 og vil følge de ansatte over en lengre tidsperiode For mere informasjon se www.stunth.no , eller denne videoen https://youtu.be/ftwqKYOYd9E.

Dr.PED-Chef progression

av 17. september 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

The 3rd transnational meeting in the Erasmus+ project Dr.PED-Chef have been accomplished. The development of the educational program in nutritional counselling and culinary medicine for pediatric health personnel was discussed. Follow them on https://www.bing.com/search?q=Dr.PED+chef&cvid=c017192b93404f13849402cb354c1acc&aqs=edge..69i57.6325j0j1&FORM=ANAB01&DAF0=1&PC=U531

All partners involved

Nordmenns seksuelle helse og livskvalitet skal avdekkes!

av 27. august 2021 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Randi Reidunsdatter med flere ved NTNU senter for helsefremmende forskning er i gang med Del 2 av prosjektet Seksuell helse etter brystkreft, og i disse dager sendes det ut spørreskjema til 10 000 nordmennn om deres seksuelle helse og livskvalitet. Dataene skal sammenlignes med data fra kvinner som har hatt brytkreft for å bedre behandling og oppfølging for denne gruppen. 

Hør Randi snakke om dette i God Morgen Trøndelag:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troendelag/sesong/202108/DKTL01016221

Les om saken her:

https://www.nrk.no/trondelag/ntnu-forskning_-kartlegger-nordmenns-seksuelle-helse-for-a-hjelpe-kreftpasienter-1.15620290

Vil du vite mer om prosjektet?

https://www.ntnu.no/isb/seksuell-helse-etter-brystkreft#/view/about

Topp