News

Trøndersk dugnad for folks trivsel

Senteret er stolte av å ta del i «Hodebra» – en trøndersk kampanje for at folk flest skal ha det bra. Dette er en bred folkehelsesatsing for å fremme god psykisk helse i Trøndelag. Hodebra handler om å oppfordre folk flest til å gjøre tre ting: Å gjøre noe aktivt, å gjøre noe meningsfylt, og å gjøre noe sammen, gjerne ofte i sin hverdag. Hodebra er initiert av Folkehelsealliansen i Trøndelag i samarbeid med Nord- og Sør-Trøndelag Røde Kors og Trøndelag fylkeskommune, og inngår i ABC-prosjektet for 2019-2021. Vi oppfordrer alle til å bli medlem av Facebook-gruppa «Hodebra for mæ og dæ» og dele sine hodebra-tips! Besøk hodebra.no for mer informasjon om kampanjen.

Research on mental health promotion receives funding

av 13. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Skal forske på arbeidsplasser som gir god mental helse

av 6. februar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Kick off H-Work

av 24. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

January 16th and 17th, 2020 the Kick off meeting for «H-work. Multilevel interventions to promote mental health in SMEs and public workplaces» was held in Bologna. This is a Horizon 2020 project with 14 partners from 9 countries, and the Center is one of them.

Kick-off Dr. Ped-Chef

av 21. januar 2020 i Ukategorisert med Ingen kommentarer

Dr. Ped-chef had a Kick-off in Trondheim January 13-14, 2020. This is a Erasmus + project, with six partners coordinated by NTNU Center for Health Promotion Research. For more information see:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-NO01-KA202-060229

Consortium members
Topp