•  

NTNU Vitenskapsmuseet:

Grunnskole: Formidlingstilbud høst 2017

Skolegrupper har fri adgang til de fleste av NTNU Vitenskapsmuseets utstillinger og formidlingstilbud. Kontakt skoletjenesten for avtale. 
Våre åpningstider er for Suhm-huset tirsdag - søndag kl. 10 – 16, og utstillingen

Body Worlds Vital mandag – søndag kl. 10 – 18.
 

NB! På grunn av utstillingen "BODY WORLDS Vital» er alle våre utstillinger i Gunnerushuset stengt i perioden 1. mai – 8. oktober. Det kreves betaling for besøk i denne utstillingen www.ntnu.no/museum

Utstillingene i Suhm-huset, "Tråante 2017 - Hvem eier historien?" og "Middelalder i Trondheim", er åpen og har gratis inngang for skoleklasser.

Skolegrupper må melde seg på til skoletjenesten før besøk og formidlingsrunde.

Våre hovedutstillinger i Gunnerushuset, Arken, Naturmiljø, Forhistorisk utstilling og Polarnatt, vil åpne igjen fra medio oktober.

 

 

"Trær og skog"

24.8 – 29.9 ved Ringve botaniske hage

Et undervisningsopplegg om trær og skog tilpasset det enkelte trinn. Vi gjennomgår hva en skog er og at skogtyper varierer rundt om i verden, litt om ressurser vi får fra skogen, om forskjell på ulike løvtrær og bartrær, litt om kongler og frukter, og hvordan trær sprer frøene sine. Opplegget aktiverer elevene til å bruke sansene, de kikker på tresnitt, og de går en natursti. Undervisningsopplegget er gratis.

Periode: 24.8 – 29.9
Målgruppe: 1.- 8. trinn
Varighet: 1,5 timer

Opplegget holdes av pedagog Carina E. Aronsen.
Påmelding og spørsmål sendes til: carina.aronsen@ntnu.no 
 

BODY WORLDS Vital

En utstilling om deg – en hyllest til menneskekroppen!
6.juni – 8.oktober 2017

BODY WORLDS Vital feirer menneskekroppens bevegelse og dens potensial gjennom estetiske presentasjoner av kroppens form og kompliserte funksjoner. Utstillingen er laget for å vise de grunnleggende prinsippene for god helse og velvære. De hele, plastinerte kroppene, og en rekke enkeltorganer, gir innsikt i hvordan menneskekroppen fungerer, i trivsel, smerte og sykdom.

Et hovedmål for utstillingen er å øke bevisstheten rundt helse og hvordan ulike livstiler påvirker oss. Ved å øke kunnskapen om hvordan kroppen fungerer, og kan skades, blir det mer sannsynlig at man velger en sunn livsstil.

Body Wolds-utstillingene er basert på et etablert program for kroppsdonasjon, der donorene spesifikt ber om at kroppene deres skal brukes i en offentlig utstilling etter deres død. Donorene fungerer som veiledere og lærere på denne reisen mot helse, velvære og vitalitet.

Et besøk i utstillingen Body Worlds Vital gir en sjelden mulighet til å oppleve en helt unik utstilling som hjelper oss til å forstå raffinementet og skjørheten i våre egne kropper.

Pedagogisk opplegg: 7. - 10.trinn og videregående opplæring
I vårt formidlingstilbud mot skoleklasser inngår en innledende samtale om kropp, anatomi og helse. Vi tar elevene med inn i utstillingen hvor de får oppleve og studere de ulike deltemaene som presenteres. Underveis har vi 2 - 3 samlingspunkter med fokus på enkelt-tema over helse og livsstil. Arbeidsoppgaver som følger utstillingen kan lastes ned fra nettsiden http://www.ntnu.no/museum/skole-og-barnehage. Lærer har ansvar for hvilke oppgaver som ønskes. Formidlingsrunden avsluttes med en oppsummering og samtale over elevenes opplevelser og synspunkter på utstillingen Vi kommer også innpå tanker og meninger rundt kropp- og organdonasjon.

Body Worlds Vital imøtekommer læreplanen på flere områder innenfor naturfag, kroppsøving, mat og helse, biologi, og treningslære.

- Se hvordan menneskekroppen er satt sammen
- Hvordan ser en røykelunge ut?
- Visste du at kroppen kan sende meldinger med en fart på 400 km/t?
- Vil du donere kroppen din til forskning og læring?

Periode: 21.august - 8.oktober
Målgruppe: 7. - 10.trinn og videregående opplæring
Varighet: 1,5 timer (kan tilpasses)
Tidspunkt: Mandag – fredag kl. 10, 11, 12, 13 og 14
Antall elever: Anbefalt 20 - 25, maks 30

Formidlingsrunde kan tilpasses etter ønske. Lærer kan også ta med klassen på egen hånd, men vi anbefaler sterkt at 7.-10.trinn har en introduksjonssamtale. Ved et besøk i utstillingen Body Worlds bør lærer og klassen på forhånd ha satt seg inn i utstillingens form og innhold. Se utstillingsguide, arbeidsoppgaver og foreldrebrev på vår nettside http://www.ntnu.no/museum/grunnskole. Henviser til nettsiden www.bodyworlds.com for informasjon om utstillingen og ressursmateriell på engelsk.

Pris: Body Worlds Vital krever betaling pr besøkende. Påmelding og tildeling av gratis inngang for skoleklasser er etter "først til mølla" prinsippet. De som ikke får gratis plass må betale 150,- kroner pr elev. Betaling skjer da med kort eller tilsendt faktura. Skjema angående fakturaopplysninger vil bli tilsendt. En lærer pr 20 elever får gratisbillett. Øvrige lærere betaler elevpris. Formidlingsrunden koster ikke noe ekstra.

Alle skoleklasser må melde seg på via skoletjenesten.
Vi har dessverre ingen flere gratisbilletter igjen.

Lærerpass: Søknad om gratis forhåndsbefaring.
Forhåndsbesøk i utstillingen anbefales både når klassen er påmeldt formidlingsopplegg eller ved et eget organisert besøk. Søknad om lærerpass kan innvilges til lærere som skal ta med sin klasse og besøke utstillingen Body Worlds Vital. Navn, e-post, ønsket dag og tidspunkt må meldes inn i forkant til skoletjenesten.

Lærerkurs: Vi tilbyr lærerkurs 18.august kl. 12.30.
Kurset er gratis for lærere som ønsker å bli kjent med utstillingen og gjøre forberedelser før et klassebesøk. Det blir en innledende samling med informasjon om utstillingen og formidlingsopplegg, klassens bruk av utstillingen, og praktisk informasjon. Kursdeltakere tas deretter med inn i utstillingen hvor hver enkelt kan få et overblikk over form, innhold og tematikk. Det blir samling med spørsmål og tilbakemeldinger til slutt.

Påmelding til skoletjenesten med info om dato, navn, e-post, tlf., skole, fagområde, lærer for trinn/klasse.
Varighet: ca. 1,5 timer
Antall lærere: 30 pr kurs
Kurset avlyses ved påmelding under 5 lærere.

Påmelding til skoletjenesten ved NTNU Vitenskapsmuseet
Solbjørg Pedersen Solbjorg.pedersen@ntnu.no
Tlf. 73 59 22 37,  Mobil: 99 25 53 60
Bli med på en forskningsreise under huden!

 

Kaupang - Middelalderbyen Trondheim

Hele skoleåret – påmelding til skoletjenesten

Middelalder, IvarBli med inn i Kaupang! Vi tar turen fra vikingtid og inn i middelalderbyen Trondheim. Her får du høre om Olav Tryggvason og Olav den Hellige samt vite mer om hvordan byens innbyggere og pilegrimer levde i middelalderen. Både arkeologiske og historiske kilder kan hjelpe oss med å forstå fortidens samfunn bedre. Se arkeologiske funn fra byens gater og rekonstruksjon av byens første handelsgate, Kaupmannastretet, med laftede tømmerhus, handelsboder, folk og dyr. Hvordan kan vi vite at det for mange hundre år siden fantes en gutt som het Ivar som likte å leke med sverd?

 

 

Tilgjengelig for alle klassetrinn. Andre starttidspunkter kan avtales.

Periode: Hele året, tirsdag-fredag kl. 9.45 og 11.45
Målgruppe: Tilpasses alle trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: maks 30

Steinalder - Spor i jord

Produksjon i Den Kulturelle Skolesekken Trondheim kommune rettet mot 3.trinn høsten 2017 frem til medio februar 2018. Se turnéplan på DKS nettside. Formidlingsopplegget er tilgjengelig også for andre klasser på fredager fra medio oktober 2017 og alle dager fra mars 2018.

Elevene inviteres med på en utforsking og samtale rundt menneskenes liv i steinalderen. Hvordan levde de første «Trønderne»? Hvordan bodde de og hva jaktet de på? Hvorfor risset de inn figurer på stein og berg? Ville de fortelle noe, eller var det rett og slett kunst?
Det settes fokus på eleven som forskerspire. Gjennom oppgaver og aktivitet får elevene innblikk i hvordan arkeologene tidfester, tolker og bevarer gjenstandsmaterialet.Målgruppe: 2. – 4. trinn
Varighet: 1 – 1,5 timer           
Antall elever: 20 - 25

Tråante 2017 – Hvem eier historien?

Høst 2017

Runebomme. Foto. Åge Hojem, NTNU Vitenskapsmuseet

6. februar 2017 var det 100 år siden det første samiske landsmøtet ble avholdt. Dette møtet fant sted i Trondheim (Tråante). Utstillingen «Hvem eier historien?» er NTNU Vitenskapsmuseets bidrag til feiringen av dette viktige nasjonale jubileet.

Elevene blir tatt med på en spennende formidlingsrunde der vi viser unike sør-samiske gjenstander som ikke har vært utstilt i Trøndelag tidligere. Nye arkeologiske funn og nye forskningsmetoder viser samisk tilstedeværelse i Sør-Norge langt tidligere enn det som hittil har vært hevdet. 

Vi samtaler med elevene om hvordan samene levde før og i dag, hvilke utfordringer den samiske befolkningen hadde i møtet med nordmenn, og på hvilken måte nyere forskningsmetoder og arkeologiske funn kan gi ny kunnskap og bygge nye holdninger i dag.

Vi samtaler også om språk, samiske ildsted og bosted, og ikke minst om de fantastiske samiske trommene som nesten ble borte under fornorskingsperioden.

Periode: Høst 2017, tirsdag-fredag
Målgruppe: Tilpasset 6. trinn, men passer også for 7.-10. trinn
Varighet: 1-1,5 timer med oppgaver
Antall elever: maks 30

Påmelding til skoletjenesten ved NTNU Vitenskapsmuseet

Solbjørg Pedersen Solbjorg.pedersen@ntnu.no
Tlf. 73 59 22 37, Mobil: 99 25 53 60

Lise Mariann Alsli lise.alsli@ntnu.no
Tlf: 971 98 557

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!

Wed, 13 Sep 2017 12:31:37 +0200

Påmelding til Skoletjenesten

Solbjørg Pedersen
Tlf: 73 59 22 37 / 992 55 360
e-post: solbjorg.pedersen@ntnu.no

Vi nås best på e-post.
Se for øvrig lenker på vår nettside www.ntnu.no/museum  for ytterligere informasjon om våre utstillinger og åpningstider.

Velkommen!