Child pages
  • -Innføre SfB
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sammendrag av prosjektet

Målsetting

Hva ønsker man å oppnå, hvilke reelle mål skal nås og hvorfor gjennomføres prosjektet?

Hvem berøres og involveres

Hvem blir berørt av av leveransene og hvordan blir disse involvert i arbeidet?

Prosjektorganisasjon / rolleNavnOrg.enhetFra dato Til dato
Prosjekteier    
Medlem styringsgruppe    
Medlem styringsgruppe    
     
Prosjektleder    
Prosjektdeltager    
Prosjektdeltager    
Hva skal leveres

Hva inngår i leveransen av funksjonalitet relevant for brukeren?

Forventet gevinst

Hvilke effekter / krav til gevinst er satt?

Milepæler og framdrift

Prosjektet er tatt inn som en del av prosjektet Utvidet bruk av samhandlingstjenester. Prosjektets innhold finnes der.