Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Renew your license to continue

Your evaluation license of Visibility for Confluence expired. Please use the Buy button to purchase a new license.

Pågående
Program, prosjekt og oppdragOpprettetSist endret
-Basis IT II

2013.11.25

2017.05.03

-Digital eksamen

2013.09.23

2018.09.03

-Digitale tjenester til støtte for læring

2014.09.08

2016.02.08

-e-læringssystem

2013.06.27

2017.10.12

-Effektivisere tjenestestrukturen

2016.02.15

2017.05.08

-Fase ut Discoverer

2017.04.25

2017.05.04

-FDVU

2014.08.21

2014.10.17

-Felles ERP-tjenester

2013.08.22

2014.09.12

-Felles faktureringsprosess for EVU og konferanser

2017.04.25

2017.11.28

-Felles klientdrift

2015.01.14

2017.05.03

-IAM BOTT

2017.04.24

2017.04.25

-IAM II

2014.01.22

2018.01.11

-IKT-støtte til EVU

2013.10.04

2014.11.11

-IT i utdanningen

2014.01.29

2015.01.21

-IT i virksomheten

2014.01.26

2014.09.09

-Konsolidering av infrastruktur og applikasjoner

2017.08.16

2017.08.16

-LOR ved NTNU

2016.05.06

2017.02.10

-Nettbutikk

2017.08.07

2018.01.24

-Organisasjonstjeneste

2015.06.16

2017.05.08

-Sak- og arkivsystem

2013.06.17

2014.10.15

-Styring av IT ved NTNU

2016.02.11

2016.02.16

-Utdanningskvalitet

2017.08.15

2017.08.15

-Utvidet bruk av samhandlingstjenester

2016.01.20

2017.04.24

-Verdens beste WiFi

2015.01.14

2018.02.08

-Videreføring IT-hjelp

2013.03.22

2017.01.20

Terminerte
Program, prosjekt og oppdragOpprettetSist endret
-Arbeidsflate studenter

2014.02.18

2014.09.09

-Beredskapsrom

2013.10.03

2014.09.12

-Bevisst IT

2013.02.12

2013.04.10

-Datavarehus

2013.12.27

2014.09.12

-e-Læring ansatte

2014.09.09

2016.08.12

-Effektiv internkommunikasjon - Innsida 2017

2014.01.26

2015.03.16

-Etablere felles Sharepoint 2013

2014.01.22

2014.09.12

-Fagnær IT

2014.01.29

2014.09.09

-Felles FS for NTNU

2015.04.10

2016.02.01

-Felles utskriftstjeneste

2015.06.25

2016.06.09

-Håndtering av kundehenvendelser

2014.04.07

2014.09.12

-IKT-støtte til spørreundersøkelser

2013.06.21

2014.09.12

-Innføre SfB

2016.06.21

2017.05.03

-Innovativ utdanning

2014.05.09

2016.02.16

-Klimafot Avfall

2013.06.27

2014.09.12

-Kvalitet i utdanningen

2013.10.23

2013.10.23

-Kvalitetssikring av PiF-gjennomføring

2014.11.18

2014.11.18

-Kvote studentprint

2014.02.06

2014.12.05

-Nytt Kjernenett

2013.02.26

2014.09.12

-Risikovurdering

2013.02.15

2014.10.16

-Stoffkartotek

2013.02.14

2013.06.14

-Studentkort

2014.09.09

2015.10.12

-System for booking av leiested

2014.10.30

2016.03.01

-TIA II

2014.01.14

2014.09.30

-Utvidet samhandling

2014.03.16

2014.10.24Renew your license to continue

Your evaluation license of Visibility for Confluence expired. Please use the Buy button to purchase a new license.

  • No labels