Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Pågående
Program, prosjekt og oppdragOpprettetSist endret
-Basis IT II
2013.11.252017.05.03
-Digital eksamen
2013.09.232018.09.03
-Digitale tjenester til støtte for læring
2014.09.082016.02.08
-e-læringssystem
2013.06.272017.10.12
-Effektivisere tjenestestrukturen
2016.02.152017.05.08
-Fase ut Discoverer
2017.04.252017.05.04
-FDVU
2014.08.212014.10.17
-Felles ERP-tjenester
2013.08.222014.09.12
-Felles faktureringsprosess for EVU og konferanser
2017.04.252017.11.28
-Felles klientdrift
2015.01.142017.05.03
-IAM BOTT
2017.04.242017.04.25
-IAM II
2014.01.222018.01.11
-IKT-støtte til EVU
2013.10.042014.11.11
-IT i utdanningen
2014.01.292015.01.21
-IT i virksomheten
2014.01.262014.09.09
-Konsolidering av infrastruktur og applikasjoner
2017.08.162017.08.16
-LOR ved NTNU
2016.05.062017.02.10
-Nettbutikk
2017.08.072018.01.24
-Organisasjonstjeneste
2015.06.162017.05.08
-Sak- og arkivsystem
2013.06.172014.10.15
-Styring av IT ved NTNU
2016.02.112016.02.16
-Utdanningskvalitet
2017.08.152017.08.15
-Utvidet bruk av samhandlingstjenester
2016.01.202017.04.24
-Verdens beste WiFi
2015.01.142018.02.08
-Videreføring IT-hjelp
2013.03.222017.01.20
Terminerte
Program, prosjekt og oppdragOpprettetSist endret
-Arbeidsflate studenter
2014.02.182014.09.09
-Beredskapsrom
2013.10.032014.09.12
-Bevisst IT
2013.02.122013.04.10
-Datavarehus
2013.12.272014.09.12
-e-Læring ansatte
2014.09.092016.08.12
-Effektiv internkommunikasjon - Innsida 2017
2014.01.262015.03.16
-Etablere felles Sharepoint 2013
2014.01.222014.09.12
-Fagnær IT
2014.01.292014.09.09
-Felles FS for NTNU
2015.04.102016.02.01
-Felles utskriftstjeneste
2015.06.252016.06.09
-Håndtering av kundehenvendelser
2014.04.072014.09.12
-IKT-støtte til spørreundersøkelser
2013.06.212014.09.12
-Innføre SfB
2016.06.212017.05.03
-Innovativ utdanning
2014.05.092016.02.16
-Klimafot Avfall
2013.06.272014.09.12
-Kvalitet i utdanningen
2013.10.232013.10.23
-Kvalitetssikring av PiF-gjennomføring
2014.11.182014.11.18
-Kvote studentprint
2014.02.062014.12.05
-Nytt Kjernenett
2013.02.262014.09.12
-Risikovurdering
2013.02.152014.10.16
-Stoffkartotek
2013.02.142013.06.14
-Studentkort
2014.09.092015.10.12
-System for booking av leiested
2014.10.302016.03.01
-TIA II
2014.01.142014.09.30
-Utvidet samhandling
2014.03.162014.10.24


  • No labels