1. Åpne og skrive til fil

Åpne-funksjonen i Matlab lager et fil-objekt og linker det til en fil på disken. Opprett en tekstfil kalt «test.txt» og lagre den i samme mappe som du jobber i. Du skal nå utføre en rekke operasjoner på denne filen:

 1. Prøv å åpne filen i read only-modus og skriv ut hvorvidt åpningen var suksessfull. Dersom den var det skal filen lukkes og det skal skrives ut om lukkingen var suksessfull.
 2. Opprett en variabel, «navn» med navnet ditt. Åpne filen i write-modus og bruk navn-variabelen til å skrive strengen «jeg heter» + fornavnet ditt i filen. Lukk så filen.
 3. Åpne filen i append-modus og legg til etternavnet ditt. Lukk så filen.

2. Lese data fra fil

I denne oppgaven skal du opprette et filobjekt i read only-modus og lese data fra filen. Begynn med å legge inn fornavn på fire venner i «test.txt» filen etterfulgt av alder. Første linje kan da for eksempel være «Andreas 20».

 1. Bruk fgetl eller fgets og en while løkke for å skrive ut alle linjene i filen til skjerm. Hint (feof-funksjonen kan brukes til å avgjøre når det ikke er flere linjer i filen).
 2. Gjør om koden i 1. slik at den summerer alderen til vennene dine og lagre verdien til en variabel alderSum.

3. Arbeid med MAT-filer

MAT-filer kan brukes til å lagre data og variaber i Matlab. I denne oppgaven skal du gjøre ulike operasjoner på MAT-filer.

 1. Opprett variablene x = 1 og y=2. Bruk save-funksjonen til å opprette en MAT-fil kalt «kollokvie» som lagrer disse.
 2. Opprett en ny variabel z=3 og bruk append-funksjonen til å legge denne til «kollokvie»-filen.
 3. Bruk clear til å fjerne alle variablene i arbeidsboken. Bruk så load funksjonen til å laste variablene tilbake fra filen.

4. Mer skriving til fil

Skriv en løkke som kalkulerer sin(x) for alle heltallige x mellom 1 og 10 og skriv disse verdiene til i filen test.txt. Hver linje skal bestå av x-verdien og sin(x)-verdiene.

5. Lese data fra fil til matrise

Skriv kode som leser inn dataene du la inn i test.txt filen i oppgave 4 til en matrise. Første kolonnen i matrisen skal bestå av x-verdiene og andre kolonne skal bestå av sin(x)-verdiene.

6. Cell-array

I denne oppgaven skal du jobbe med en datastruktur som kalles cell-array.

 1. Opprett et cell-array med elementene 10, ‘Hans’ og 1:2:3.
 2. Skriv ut innholdet i den første cellen til skjerm.
 3. Bytt ut navnet ‘Hans’ med ‘Peter’ i cell-arrayen.
 4. Når en celle i en cell-array er selv en datastruktur, kan man hente ut dette elementet ved å bruke vanlige parenteser fremfor krøllparenteser. Skriv ut det siste elementet i cell-arrayen din til skjermen.

7. Strukter

I denne oppgaven skal du jobbe med en datastruktur som kalles strukter. Anta at en matbutikk vil lagre informasjon de ulike matvarene de selger. De vil lagre navn på matvaren, innkjøpspris, salgspris og en 5-sifret ID-kode.

 1. Opprett en strukt som heter matvare, for matvaren ‘mel’ som har innkjøpspris på 10 kr, salgspris på 15 kr og ID-kode på 43323. Skriv så ut innholdet i strukten til skjerm.
 2. Opprett en ny strukt for matvaren ‘sukker’ som har innkjøpspris på 8 kr, salgspris på 10 kr og ID-kode på 44432.

8. Vektorer av strukter

I denne oppgaven skal du jobbe med en nøstet datastruktur, nemlig en vektor av strukter.

 1. Opprett en vektor som du kaller «inventar» og legger inn matvarene fra oppgave 7.
 2. Legg til en strukt i vektoren for matvaren ‘banan’ som har innkjøpspris på 2 kr, salgspris på 4 kr og ID-kode på 56656.
 3. Skriv en for-loop som går gjennom vektoren av strukter og skriver ut salgsprisen til matvarene i vektoren.
 4. Bruk fprintf uten loop til å skrive ut innkjøpsprisen til matvarene i vektoren.

 

 

 

 

 • No labels