Om forespørselen

Forespørsel sendes til vitass ansvarlig for den parallellen hvor det ønskes blæsting. Forespørselen skal inneholde dato og tidspunkt på forelesningen hvor det ønskes blæsting. Blæsting skjer i to minutter før midtpausen i forelesningen.

Oversikt over vitasser med epost:

Python P1

Python P2

Sondre W. Baugstøsonbaw at stud.ntnu.no
Python P3Ole-Magnus Pedersenolemagnp at stud.ntnu.no
Python P4Vegard Hellemvegahel at stud.ntnu.no

Matlab, M1

Python og Numerikk, N1

Mathias Breisteinmathiajb at stud.ntnu.no


Hvilke studieretninger som tilhører hvilke paralleller finnes under "Tids- og timeplan" på Faginformasjon.

Retningslinjer

  • Det settes en streng tidsgrense på to minutter. Det har tidligere ofte hendt at blæstere bruker mye lenger tid enn de har fått tildelt, men dette vil bli slått strengere ned på nå.
  • Multimedia tillates ikke. Det vil si ingen video og ingen musikk.
  • Politiske eller kommersielle innslag tillates ikke.
  • Det oppfordres at innholdet er relevant for så mange studenter som mulig i den parallellen det blæstes for.
  • No labels