Child pages
  • Teori-Forelesninger
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DR = Digital Representasjon. HW = HardWare. Net = Nettverk. Alg = Algoritmer. SU = SystemUtvilking.

UkeLærerTema / InnholdLast ned vedleggFeedback
35AlleBrukes til introduksjon av faget. Se programmerings-sidene for Python eller Matlab. Uke 35
36AlleBrukes til intensiv programmeringsundervisning for å komme fort i gang med øvingene. Se programmerings-sidene for Python  eller Matlab. Uke 36
37

Terje

HW: Datamaskinens oppbygning. Transistorer.Teori - uke37 Hardware.pdfUke 37
38TerjeHW: prosessorens 5 deler, primærminnets virkemåte, «Fetch-Execute» kretsløpet, eksterne enheter, operativsystemet.Teori - uke38 FetchExecute.pdfUke 38
39AndersDR: Tekst og tall (kapittel 7, side 61-86)

Teori - uke39 Digital-representasjon-del-1.pdf

Uke 39
40AndersDR: Sampling, lagringsformater og behandling av bilder og lyd (kapittel 8, side 87-121)Uke40-digital-representasjon-del-2-2016.pdfUke 40
41Rune

Net: Motivasjon, analog/digital, meldingskomponenter, feildeteksjon, teknologisk utvikling (Nettverk1.mp3)

Uke 41-Nettverk, del 1Uke 41
42Yngve

Net: Internett historikk & arkitektur, aksessteknologier, IP protokollen (Lyd: IntroMovie.mp3, Nettverk2.mp3)
YouTube-video som forklarer båndbredde og forsinkelse (forsinkelse er ikke pensum)

Uke42 - Nettverk_del2

Uke 42
43RuneNet: Krav til nett, sikkerhet, sikker kommunikasjon (Nettverk3.mp3)Uke43 - Nettverk_del3Uke 43
44YngveNet: Del 4 av 4 Uke 44
45Alf Inge

Alg: kapittel 5 (foiler både for uke 44 og 45). Matlab-versjon (-M.pdf) og Python-versjon (-P.pdf)
(de to versjonene er nesten identiske, da programeksempler bruker pseudokode)

Teori-Algoritmer-M.pdf
Teori-Algoritmer-P.pdf

Uke 45
46Alf Inge(Se slides uke 44, fortsetter der vi avsluttet sist) Uke 46
47 Teoritimen denne uka brukes til oppsummering av programmering (Matlab/Python)Lysark i Programmerings-tabellen

 

Uke 47
48 

Teoritimen denne uka brukes forskjellig i de forskjellige parallellene. Se nyhet på forsiden.

Piazza.com tilgjengelig for spørsmålUke 48
  • No labels