DEBATT:

  • Fysikk og vitenskapsfilosofi
  • Kontekster og annet språkjåleri
  • Femårs siv.ing.-studium, grader og vekttall
  • Takk teknologer, fordi....
  • Dette var UFOPOKS
  • Mappene må åpnes og ødelegges!
  • Hvordan studere energiteknologi?
  • Omtale av FTP-søk
  • Norglish i Gemini