DEBATT:

  • "Evaluering" og "evaluering", fru Blom!
  • Evalueringen på Gløshaugen - universitetspedagogikk på et sidespor
  • Felles innføringskurs - innføring til hva?
  • Ressurssløsing i gasskraftverk
  • Et utslag av særnorsk moralisme?
  • Hva er uklart, Veium?
  • Uforståelig vrøvl i akademisk innpakning
  • Vitenskap, UFO-forskning og Ex. Phil.
  • NTNU og samfunnsengasjementet