organ for norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, nr. 14, 26. september 1996, årgang 6

4 av 10 studenter vurderer å slutteOvergangen fra videregående skole til universitetet kan være knallhard. Hele 40 prosent av et representativt utvalg førsteårsstudenter i studieåret 95/96 tenkte på å slutte etter ett år, viser et forskningsprosjekt ved Senter for samfunnsforskning (SESAM). Forsker Wenche Rønning peker på at mange studenter føler seg fremmedgjort og at den enkelte kan føle av han eller hun forsvinner i mengden. Opptil 90 prosent av førsteårsstudentene i undersøkelsen har aldri hatt kontakt med sine forelesere. Andre studenter setter pris på den store friheten ved universitetet, selv om de føler at de har kommet til en stor og uoversiktlig institusjon.

Skal ta bedre vare på syke NTNU-ere.

Langtidssykmeldte ansatte ved NTNU skal få større muligheter for å fungere i jobb ved universitetet. Det er Seksjonen for helse, miljø og sikkerhet (HMS-seksjonen) som siden nyttår har arbeidet intenst med å få attføring til å fungere. Målet er å skape bedre arbeidsmiljø, mindre sykefravær, mer effektiv bruk av offentlige midler og et godt støtteapparat rundt de ansatte. Etter påske har HMS-seksjonen hatt kontakt med rundt 30 ansatte som ønsket rådgivning i forbindelse med langtidssykefravær. Trolig representerer de bare toppen av et isfjell.

Bedre for syklistene

Flere kilometer nye og bedre gang- og sykkelstier kommer på Gløshaugen i forbindelse med Realfagbygget. Mens bilene får det trangere, blir trafikkfeller for myke trafikanter fjernet.

Nostalgisk nipsfigur?


Studentskulpturen i Nordregate har fått debatten til å skvalpe i den akademiske andedam. Nå kommer de kunstfaglige reaksjonene. Førsteamanuensis Terje Borgersen karakteriserer statuen som en nostalgisk nipsfigur, banal og tannløs. - En tragisk anakronisme, sier førsteamanuensis Duba Sambolec ved Kunstakademiet...


Forsker på søppel Disiplinenes død Skolerer kvinner Effektive møter Egen hjemmeside