Grete Berget møter motstand

Barne- og familieminister Grete Bergets forslag om å slå sammen Sekretariatet for kvinneforskning med likestillingsrådet møter sterk motstand fra kjønnsforskere over hele landet, også ved NTNU.

I sin høringsuttalelse etterlater Senter for kvinneforskning ingen tvil om at de ikke ønsker at Barne- og familiedepartementet skal opprette et såkalt Kompetansesenter for likestilling og kvinneforskning (KLOK). Meningen er at senteret blant annet skal erstatte dagens nasjonale koordineringsorgan for kjønnsforskning, Sekretariatet for kvinneforskning i Norges Forskningsråd.

- Forslaget innebærer en svært uheldig sammenblanding av politikk og forskning, sier Kari Melby, forskningsleder ved Senter for kvinneforskning. Hun hevder at forslaget er laget på sviktende grunnlag, og at det ikke er klarlagt hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver KLOK eventuelt skal ha.

- Det er ikke stilt spørsmål ved hva kjønnsforskningen egentlig har behov for. Vi er ikke i tvil om at vi trenger nasjonal koordinering av arbeidet vårt, som det å holde øye med rekrutteringen av kvinnelige forskere. Jeg har ikke tro på at KLOK vil fungere like bra som dagens Sekretariat for kvinneforskning på nettopp dette området, sier Melby. Kvinneforskere over hele landet går imot forslaget, blant annet fordi de frykter at Grete Berget på denne måten vil sette kjønnsforskningen under administrasjon. Forskerne mener dette vil ha negativ innvirkning på kvinneforskningens troverdighet og legitimitet.

Menn og atter menn

Mannsvridd kunnskapTrude Blåsmo