Mannsvridd kunnskap

Filosofisk institutt, skriftserie 4/96
Linda Marie Rustad
Posisjonering versus gudetriks
168 s


Er kvinnen undertrykt og neglisjert i kunnskapssamfunnet?

Det spørsmålet stiller Linda Marie Rustad i sin hovedfagsoppgave "Posisjonering versus gudetriks". Rustad drøfter i et feministisk perspektiv hvilken betydning det har at svært mye av dagens forskning og kunnskapsformidling blir styrt og utført av menn.

Hovedfagsstudenten peker på at det har stor betydning for forskningsarbeid hvilket ståsted forskeren selv har. Kulturbakgrunn og kjønn er noe forskeren bærer med seg inn i arbeidet sitt. Rustad peker på at mannssentrertheten, eller androsentrismen, gror godt i dagens kunnskapssystem. Derfor gir forskning og vitenskap en skjev kunnskap, hevder Rustad. Når hovedfagsstudenten trekker inn det hun kaller "gudetriks", er det som en ideell motpol til det mannsvridde kunnskapssamfunnet. Ved å nøytralisere den som formidler forskning, blir også kunnskapen nøytral, skriver Rustad.