Menn og atter menn

Hvordan påvirker moter og trender kreativiteten vår? Det spør Lørdagsuniversitetet gjennom seks forelesninger i høst og vinter. Svarene blir gitt av sju menn.

- Vi valgte nettopp dette temaet fordi flere i NTNU-systemet har interessante prosjekter innen nettopp kreativitet og påvirkning. Målet er å se på om trender fører til middelmådighet innen kunst og vitenskap, om personer som følger trender i det hele tatt er kreative. Det som er så spennende, er at vi får belyst emnet fra vidt forskjellige synsvinkler, sier sekretær for Lørdagsuniversitetets programkomité og førstekonsulent ved Studieadministrasjonen Gunn-Helen Nørbech. Så vel litteratur og kinofilm, som matematikk og RiT 2000 står på dagsorden. Men på listen over foredragsholdere til Lørdagsuniversitetets høstsemester finnes ikke ett eneste kvinnenavn.

Ingen kvinner

- Det er klart det er uheldig at ingen kvinner skal forelese, sier Nørbech. Hun understreker at programkomiteen, som er svært så kjønnsriktig sammensatt, opprinnelig ikke hadde tenkt det slik. Flere kvinner stod på listen over potensielle foredragsholdere.

- Kvinner vegrer seg i større grad enn menn for å stå på podiet, ser det ut til. Kanskje er menn flinkere til å gripe sjansen til å profilere seg selv når anledningen byr seg, undrer førstekonsulenten. Hun vil ikke begi seg ut i spekulasjoner om hva dette kan bety for formidlingen av kunnskap, men synes det er et mål at også kvinner ved NTNU skal være synlige når universitetet inviterer Trondheims befolkning til foredrag i Suhmhuset på Kalvskinnet.

Allsidig om kreativitet

- Men jeg er likevel svært godt fornøyd med det programmet vi tilbyr. Hovedsaken er at vi har fått fatt i folk som er flinke på sitt felt og som har noe allment interessant å formidle, sier Nørbech. Forrige lørdag sesongåpnet Lørdagsuniversitetet med foredrag om kreativitet i musikken. Lørdag 21.september følger neste forelesning, da om RiT 2000. Ola Dale fra RiT og Det medisinske fakultet, NTNU vil ta for seg det pasientfokuserte sykehuset som planlegges på Øya. Han vil drøfte om den rivende utviklingen innen moderne medisin går på bekostning av humanistiske aspekter. 5. oktober vil John Brunmo, stipendiat ved Nordisk institutt, se på hvordan forståelsen av den litterære modernismen avhenger av skiftende perioder og interesser. Så vil hovedfagsstudent Trond E. Haugan ved Institutt for drama, film og teater, drøfte Trondheims kinohistorie, hvordan holdinger og trender har påvirket filmens utvikling. Hovedfagsstudent Amir Ghaderi ved Institutt for matematikk og statistikk drøfter i november paradigmeskifter i matematikk og matematisk fysikk. Sist ut i Lørdagsuniversitetets 16. høstsesong er professor Jeremy Welsh fra Kunstakademiet, som ser på om kunstnere blir presset til å arbeide "tidsriktig".

Mannsvridd kunnskapTrude Blåsmo