organ for norges teknisk - naturvitenskapelige universitet, nr. 13, 12. september 1996, årgang 6

INDUSTRIEN BETALER

Teknologisk forskning blir stadig mer privatisert


Forskningen ved norske universiteter skjer i stadig større grad på oppdrag fra næringsliv eller offentlig forvaltning. Teknologene er den gruppen som er mest avhengige av at industrien betaler for kostbare prosjekter. 74 prosent av universitetsansatte forskere i teknologiske fag har i løpet av de siste fem årene forsket på oppdrag fra næringsliv eller offentlig forvaltning, viser en rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU). I England er det nå en heftig debatt om tobakksindustriens pengestrøm til kreftforskningen ved Universitetet i Cambridge. Her hjemme bruker blant andre Norsk Hydro flere millioner kroner på det biokjemiske suksessprosjektet NOBIPOL ved NTNU.


Jobber i giftig saltsyregass
I to uker har førsteamanuensis Dagfinn Bratland og vel 100 andre som arbeider i Kjemiblokk II på Gløshaugen pustet inn etsende saltsyregass på jobb. Til tross for at den dårlige luften gir Bratland og flere kolleger hodepine, må de ansatte fortsette sitt daglige arbeid i bygningen. En brann i loftsetasjen i Kjemiblokk II natt til 30. august, der ventilasjonsanlegget og store mengder PVC-holdige ledninger gikk opp i røyk, er grunnen til det giftige gassutslippet.

NTNU satser hardt på Sørøst-Asia

Internasjonalt samarbeid er et område NTNU satser stadig mer på. Ikke minst har universitetet rettet blikket mot Sørøst-Asia, der samarbeidspartnerne nærmest står i kø - også land som har et svært så frynsete rykte når det gjelder brudd på menneskerettigheter og demokratiske spilleregler.

Tungt for mange NTNU-kvinner

Jenter sliter i NTNU-systemet. For selv om viljen til å ta imot kvinner på en god måte er tilstede, er universitetet så fastgrodd i gamle, maskuline former at det gir kvinner problemer med å finne seg til rette. Det hevder prosjektleder ved Senter for kvinneforskning Wenche Rønning.

Miljøvennlig pensum

NTNU-studenter skal lære seg å tenke mer miljøvennlig. Gjennom kurs i såkalt industriell økologi, vil fremtidens ledere bli flinkere til å spare på ikke-fornybare ressurser. Både næringsliv, myndigheter og NTNU er med på prosjektet.
Debuterer som regissør Flytende kreativitet Billig og godt lesestoff Retter på opptaksskandalen Slutt på dyreforsøk