Tobakksgule penger et dilemma

Hvis pengestøtte fra tobakksindustrien stilles til rådighet for fri forskning, ville du tatt imot tilbudet? University of Cambridge gjorde det, men kan komme til å angre.

Oppdragsforskningen øker

74 prosent av universitetsansatte forskere i teknologiske fag her i landet har i løpet av de siste fem årene forsket på oppdrag fra næringsliv eller offentlig forvaltning. Og oppdragsforskningen har økt i omfang de siste 10-20 årene, viser en rapport fra Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU).

Forskningssuksess betalt av Norsk Hydro

Forskningsprogrammet NOBIPOL høster anerkjennelse i store deler av verden. Forskerne bak praksisprosjektet jobber ved NTNU og Sintef, men det er næringslivet som betaler det meste av regningen.