Vedtak i Kollegiet


NTNU skal ha én internavis fra 1.9.1996, med navnet Universitetsavisa:

1. Målet for avisen:

Avisen skal være et organ for saklig debatt og informasjon om universitets virksomhet og interesseområde. Den skal være et talerør og informasjonsorgan overfor omverdenen.


2. Om redaksjonen:

Informasjonssjefen skal være avisens ansvarlige redaktør. Avisen skal ha en nyhetsredaktør, som også skal være daglig leder. Pressen "Redaktørplakat" og "Vær varsom-plakat" skal legges til grunn for redaktørenes arbeid.


3. Om styret:

Kollegiet oppnevner et redaksjonsråd for avisen. Redaksjonsrådet skal være rådgivende for redaksjonen i saker som angår den redaksjonelle linje. Redaksjonsrådet rapporterer til Kollegiet. Redaksjonsrådet skal ha fem medlemmer, hvorav sto studenter. Studentrepresentantene oppnevene for ett år. Oppnevnelsen av de andre følger valgperioden. Redaksjonsrådet utarbeider forslag til retningslinjer for avisen.


Kommentar
Fortsetter i navnet
Høyrøstet mediedebatt