HØYRØSTET MEDIEDEBATT


Mange tok til orde for redaksjonell frihet de siste dagene før Kollegiemøtet.

De siste dagene har debatten gått skyhøyt om Universitetsavisas stilling, både internt ved universitetet og i mediene utenfor. Ledelsens forslag om nedlegging - som var ført i pennen av den påtroppende ansvarlige redaktør - fikk mange røster til å heve seg. Ikke bare mot nedlegging, men også for redaksjonell frihet.

STORTINGSREPRESENTANTER: - SKUFFET


Sør-Trøndelags stortingsrepresentanter i KUF-komiteen, Øystein Djupedal (SV) og Siri Frost Sterri (H), leser og bruker regelmessig Universitetsavisa som del av sitt politiske arbeid, og uttrykte begge skuffelse og overraskelse over forslaget. - Det er merkelig at universitetet - som jo skal være spesielt opptatt av frihet - ikke lenger ønsker å opprettholde en fri avis. Jeg finner med respekt å melde de interne informasjonsbladene ganske uinteressante, og Universitetsavisa har vært et hederlig unntak, sa Siri Frost Sterri til Universitetsavisa i forrige uke.

Hun fikk medhold av Øystein Djupedal, som uttrykte det slik: - Det å etablere en ren internavis er et tilbakeskritt i forhold til en fri avis, og i alle fall ikke på parti med framtida.

ADRESSEAVISEN: - NTNU BØR UNNE SEG FRI AVIS


Adresseavisen tok på lederplass sist lørdag også til orde for redaksjonell frihet. "...Adresseavisen betrakter Universitetsavisa både som en konkurrent om nyheter fra universitetsmiljøet, men også som et verdifullt informasjonsorgan (...) kanskje særlig fordi avisen i dag ikke redigeres av informasjonsavdelingen. (...) Universitetsavisa representerer noe verdifullt og nytt. Det gjør også NTNU. Et universitet med en profil ulik alle andre, bør unne seg en avis som driver en fri og uavhengig journalistikk", heter det i lederen.

FAGFORENINGENE: - GIR IKKE AVIS MED RYGGRAD


Forskerforeningen, Foreningen av vitenskapelige tjenestemenn, Norske sivilingeniørers forening og Foreningen for administrativt personale ved NTNU setter i en felles uttalse til Kollegiet (sendt før møtet) et stort spørsmålstegn ved universitetsdirektørens lederfilosofi "...som er basert på at en fagdirektør skal være ansvarlig redaktør og at arbeidsoppgavene skal gå på omgang etter førstnevntes forgodtbefinnende. Dette kan verken skape bedre arbeidsforhold eller gi en avis med ryggrad", skriver de fire fagforeningene, som klart oppfordret Kollegiet til å vedta en ordning med ansvarlig redaktør fristilt fra Informasjonsavdelingen.

ANSATTE: - ET DRAMATISK TILBAKESKRITT


En brevkampanje som ble satt i gang to dager før kollegiemøtet onsdag, samlet også stor støtte fra alle deler av universitetet. Hvor mange brev og telefakser med protest mot nedlegging, som havnet på rektoratets og kollegierepresentantenes bord, er ukjent. Men etter antall kopier som samtidig ble sendt avisas redaksjon, å dømme, må det dreie seg om et anselig antall.

"...Undertegnede mener at NTNU er tjent med et fritt og åpent forum for debatt og informasjon, og med en egen ansvarlig redaktør. En overføring av redaktøransvaret til administrasjonens informasjonsdirektør vil være et dramatisk tilbakeskritt", het det i brevet, som ellers viste til både NTNUs formålsparagraf og NTNUs Charter.

STUDENTALLTINGET: - FORBANNET!


- Det ligger an til at Universitetsavisa blir et rent reklameorgan for ledelsen ved NTNU. Dette er utrolig ved et universitet som selv sier at de skal "dyrke evnen til kritisk vurdering", heter det i en pressemelding fra Studentalltinget i Trondheim (SallT) etter at Kollegiets vedtak ble kjent. - Det er brudd på fundamentale demokratiske prinsipper om pressefrihet, og avisas troverdighet som et kritisk organ har fått en kraftig knekk, sier SallT-leder Frode Lilledahl, som ikke nøler med å si at han er forbannet over vedtaket

Kommentar
Fortsetter i navnet
Vedtak i Kollegiet


av lisa olstad