KOMMENTAR

Universitetsavisa med ny forankring


Så lever altså Universitetsavisa videre. Universitetsdirektørens og informasjonssjefens forslag om å legge ned avisa, ble trukket ved Kollegiemøtets begynnelse sist onsdag. I stedet vedtok et flertall at Universitetsavisa skal fortsette også til høsten, men at den skal få en ny, ansvarlig redaktør. Fra 1. september er det informasjonssjef Kåre Kongsnes som tar over som ansvarlig.

Det er ikke sagt noe i vedtaket om at avisa skal ha en annen profil enn det den har i dag, bortsett fra at det eksplisitt står skrevet at den skal være et «talerør» overfor omverdenen. Hva dette betyr, er det umulig å vite noe om i dag. Det blir det opp til den nye ansvarlige redaktør å avgjøre.

Universitetsavisa har som produkt ikke vært spesielt omstridt i sine knappe fem leveår. Derimot har det stått strid om hvem som skulle være ansvarlig redaktør - informasjonssjefen eller en egen, uavhengig redaktør, uten nære bånd til universitetsledelsen. Deler av universitetets ledelse har hele tiden ønsket at dette skulle være informasjonssjefen. Store deler av universitetets befolkning har ment det motsatte. To syn har stått mot hverandre.

Det har ikke eksistert noen personkonflikt i Informasjonsavdelingen slik enkelte later til å tro. Derimot har det siden det ble ansatt informasjonssjef 1. januar 1993, vært to prinsippielle holdninger som har stått mot hverandre. Universitetsavisas redaksjon har stått på en egen, uavhengig redaktør. informasjonssjefen har ment at informasjonssjefen burde være ansvarlig.

Nå har Kollegiet, styret ved NTNU, talt. Informasjonssjefen er ansvarlig redaktør fra 1. september. Medarbeiderne i Universitetsavisa aksepterer naturligvis at styret har rett til å velge modell. Hva dette betyr for produktet, gjenstår å se. At synet Universitetsavisas medarbeidere har stått for, har en voldsom oppslutning blant NTNUs ansatte og studenter, har vi fått bekreftet de siste dagene. Vi takker på det varmeste for denne støtten.

Høyrøstet mediedebatt
Fortsetter i navnet
Vedtak i Kollegiet

av einar myrenget