NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNUNr. 20-98
Det mystiske beinet

En regntung oktoberdag dukket det plutselig opp et stort bein hos Trønsdal Farvehandel på Singsaker. Både ansatte og kunder undret seg. Var det levninger av en dinosaur? Spekulasjonene florerte, men ingen var sikker. Da gikk turen til de lærde ved universitetet ...
Fysikk på roterommet
Forsker Jack Ødegård er ikke helt fornøyd med hvordan forskning presenteres i fjernsynet i dag. Derfor har han tatt initiativet til et samarbeid med TV2 om en ny serie. - Den kan gjerne ligne litt på gamle dagers «Fysikk på roterommet», sier Ødegård. 
 


Ønsker seg bok
Emil Spjøtvoll ser med tilfredshet tilbake på Orgut-prosessens første fase. Han mener at universitetsorganisasjonen nå har fått betingelser som gjør den i stand til å jobbe raskere og mer effektivt. Og til jul vil rektor gjerne ha ei bok... 


Pengestrøm til NTNU
10 millioner kroner året skal i tida framover tilflyte universitetet. Det er tunge næringslivsaktører som har opprettet et eget «idéfond» som skal komme forskning og utdanning til gode.