NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 18-99, 17. november 1999
For dårlig
bibliotek

- Universitetsbiblioteket er for dårlig, sier brukere av biblioteket på Dragvoll. Både forskere og hovedfagsstudenter klager over mangelen på bøker, tidsskrifter og leseplasser. Dette setter begrensninger på forskning og på oppgaveskriving blant studentene.

- Verdifull tid går med til å reise utenlands for å finne den litteraturen man har behov for, sier professor György Péteri ved Historisk institutt på Dragvoll.

Christer Pettersson

Lider Christer Pettersson - dømt, senere frikjent, for Palme-mordet - av Tourettes syndrom? Nevrolog Harald Scrader ved Institutt for kliniske nevrofag, NTNU, mener muligheten bør undersøkes. Svaret kan ha betydning for skyldspørsmålet. 
- Diagnosen gir mening, kommenterer professor i psykiatri, Sten Levander.

Fiskviks
metode

Anne-Margrethe Fiskvik er i ferd med å finne en metode for å gripe dansens estetikk. Hun er den eneste i Norge som tar doktorgrad i koreografisk-musikalske analyser av klassisk og moderne dans.