NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 17-99, 04. november 1999
SISTE NYTT (9.11):
Budsjettsprekk på 350 prosent

Sytten millioner kroner ble til 57 millioner. Kollegiet ble ikke informert om overskridelsene. NTNU har fått sterk kritikk både fra Riksrevisjonen og KUF. 

Spjøtvoll om demokrati

Universitetsavisa spør NTNU-rektoren om han har til mål å oppheve universitetsdemokratiet. 
- Jeg er opptatt av medvirkning, ikke av formal-demokrati, svarer Spjøtvoll.
 

 Prisdobling på trykksaker

Nye retningslinjer for Reprosentralen vil føre til at prisen på trykksaker blir fordoblet, dersom retningslinjene vedtas. - Teknisk direktør Kjell Næsje gir seg ikke, og han ser ikke helheten i denne saken, sier avdelingsleder Leif Lambine ved Reprosentralen.

Næsje tilbakeviser kritikken. Han
antyder at Bambines bekymring skyldes bekymring for arbeidsplassene.

- De ansatte kan føle seg trygge,
forsikrer Kjell Næsje.
 Les hele saken

SISTE NYTT (10.11): 
Demokrati ved universitetet

Bør Kollegiet, universitetenes øverste organ, få et flertall av eksterne representanter? Bør et slikt eksternt styre få til oppgave å velge universitetsrektoren? Dette diskuteres i det akademiske liv i Danmark fortida.


Flere søker psykolog

Stadig flere studenter får psykiske problemer. Når man sammenlikner tall fra september i fjor med
september i år, søkte femti prosent flere hjelp fra Psykososial avdeling. Det er særlig om våren
gjennom eksamenstida at problemene blir akutte for mange studenter.

- Antall nye henvendelser i fjor kom opp i nesten 400, opplyser sosionom Lisen Lie ved Psykososial avdeling.

Det er flest kvinner som henvender seg til dem. Antakelig er problemene like utbredt blant menn, men Lie tror terskelen for å søke hjelp er høyere for mannlige studenters vedkommende.