NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 16-99, 21. oktober 1999
Ungdomsinvasjon på Åpen Dag

Åpen Dag, som ble arrangert ved NTNU mandag den 18.10, hadde besøk av over 3800 skoleelever. Dette ble i overkant av hva NTNU greide å hanskes med. 

Mandag 18. oktober åpnet NTNU dørene på vidt gap for skoleklasser fra åttende klasse på ungdomstrinnet og oppover til tredje klasse på videregående. På Dragvoll, Gløshaugen og Samfundet var det elever fra hele Midt-Norge som deltok på programmet som Seksjon for rekruttering og studier ved Studieavdelingen hadde ansvaret for. 
- Et mareritt, mener fagmiljø og ansatte på Dragvoll. 
- Vellykket, mener Studieavdelingen som sammen med UKAfunksjonærer og frivillige studenter la ned hundrevis av arbeidstimer i arrangementet. 
 


Små forskarar

På same måte som forskarar testar ut hypotesane sine, prøver barn ut synspunkt og teoriar når dei samtaler med kvarandre. Forskjellen er at barna er meir kreative og frimodige i si utforsking, seier førsteamanuensis Synnøve Matre ved HiST. Doktorgraden hennar ber tittelen «Munnlege tekstar hos barn. Ein studie av barn 5-8 år i dialogisk samspel.»
 

Med høy stett

Vi er midt i UKA og mange glass skal tømmes. Med høy stett- og sigarføring leder feststemte studenter an i
feiringen. Etter at HKH Kronprins Haakon beæret Uka med sitt uhøytidelige nærvær, sørger UKErevyen for å holde stemningen oppe.
- Årets revy søker å si noe mer enn det som passer seg for sjangeren. Underlig nok lykkes den likevel, skriver Universitetsavisas anmelder - mens tekstforfatter Yngve Skomsvoll beklager seg over hvor irriterende det er at man ikke lenger kan si noe seriøst.
 


125 rusmisbrukere ved NTNU

Sannsynligvis er så mange som rundt
125 ansatte ved NTNU
rusmisbrukere. Nå tar HMS-seksjonen fatt i problemet.
- Den typiske rusmisbruker er en mann i 40-50-årene, og har hatt et høyt alkoholforbruk de siste 10-15 årene, sier bedriftssykepleier Anne-Beth Holthe.