Debatt:

NTNU - best i Trøndelag - hva med det globale? I Aftenposten er det satt i gang en diskusjon om norsk universitetspolitikk med bakgrunn i rektorvalg, studentenes mangel på motivasjon og universitetsutdannelsens rolle og de hulmboldtske idealer. I Trondheim deltar ingen fra NTNU i diskusjonen, men siste nummer av Universitetsavisa viser et system i oppløsning og i strid med seg selv.

Barn mot teknologisk frieri til næringslivet: Da AVH og NTH ble NTNU, fikk vi på AVH stadig høre at vi hadde lite å frykte, riktignok skulle det teknisk naturvitenskapelige være institusjonens hovedprofil, men alle fagområder skulle opprettholdes og gis rom til videre utvikling på egne premisser. HF- og SV-fakultetet skulle slett ikke bli støttefag for teknologene og/eller bli underordnet de teknisk naturvitenskapelige fagområder, det var verken den daværende Regje-ring eller univeritetsledelsens intensjon. Jeg vil hevde at det er nettopp det som er i ferd med å skje, skriver Kari Moxnes.

Er vi perfekte som vi er? I siste nummer av Universitetsavisa skriver Helge Skullerud at innlegg i avisa er blitt møtt med «øredøvende taushet» fra rektor. I ORGUTs styringsgruppe har vi ment at debatten burde gå ved leserinnlegg og intervjuer i Universitetsavisa uten at vi går inn og kommenterer alt som sies og skrives.

Til valgstyret ved NTNU: Vi foreslår professor Kathrine Skretting ved Institutt for kunst- og medievitenskap som kandidat til vervet som prorektor ved NTNU for perioden 1999 - 2002.

Edvard Befrings drøm: Edvard Berfing har en drøm, men den kan neppe sies å ha gitt et reflektert resultat. Drømmen om å avskaffe matematikk som skolefag og integrere matematikken i anvendelsesfag virker ikke særlig gjennomtenkt. Befring har utvilsomt en del gode poenger i artikkelen i Aftenposten den 20. september, men han har forunderlig få gjennomtenkte og velreflekterte løsninger på problemene, skriver amanuensis Jostein Våge i ukens Replikk.

På feil klode? Undertegnede oppfyller minstekravet til skribenter i denne spalten - altså personer som ikke til daglig ferdes i læreanstaltens auditorier og laboratorier. Riktignok ruslet jeg en tid rundt som bibliotekar ved daværende NTHB, men oppildnet av Sigurd Obstfelders tankefulle fjes på tidsskriftlesesalen - «Jeg er visst kommet på en feil klode» - besluttet jeg å skrive romaner i stedet for å anskaffe og lagre andres nedtegnelser, skriver forfatter Fredrik Skagen i ukens Synspunkt..


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt