Musikkonservatoriet 25 år:

Vel overstått jubel - tre dager til ende

Full oppsetning av Mozarts opera Tryllefløyten var det største løftet da Musikkonservatoriet jubilerte tre dager til ende. En nasjonal fagkonferanse om musikklærerutdanningen, et trettitalls deltakere, kirkemusikk- og jazzkonserter inngikk i en musikalsk 25 timers jubileumsstafett. Nå er spørsmålet om sammenslåing med Institutt for musikkvitenskap det mest aktuelle.

Tryllefløyten ble spilt to kvelder i Olavshallen. Regien og scenografien var tydelig inspirert av et stort veggmaleri, som Håkon Bleken og Håkon Gullvåg malte for to år siden på Lademoen. Studenter og gjestesolister, 100 i tallet, deltok på scenen og i orkestergraven. Produksjonen var det største økonomiske og kunstneriske fellesløftet i konservatoriets 25-årige historie. Elever fra Trondheim Kommunale Musikkskole deltok i oppsetningen, som en markering av sitt eget 25-års jubileum.

25 timers konsert

Ansatte og studenter arrangerte en musikalsk stafett, som mer eller mindre uavbrutt varte i 25 timer. Stafetten startet i Olavskvartalet, og gikk trommende gjennom byens gater fredag den 4. september. Kirkemusikk i Nidarosdomen, svingende toner i Olavskvartalets jazzkjeller og orgelmaraton i Vår Frue kirke lørdag sto på programmet. Stafetten hadde også nattetappe.
- Stafetten  ble avsluttet med en jubileumskonsert med studenter og musikkskoleelever, og var en måte å binde jubileumsmarkeringen sammen på. To av deltakerne repeterte sine eksamenskonserter fra i vår, sier førstekonsulent Erik Hagtun - som også var produsent for Tryllefløyten. På programmet var også en mottakelse i Olavskvartalets Lillesal. Rektor Emil Spjøtvoll, Trondheims ordfører, ansatte og pensjonister overvar takketaler og gratulasjoner. Gaver ble overrakt fra Norsk musikkliv og musikkinstitusjoner.

Sammenslåing

Øvings- og undervisningsrom deler konservatoriet med Trondheim Kommunale Musikkskole. Når konservatoriefolket tar kveld, kommer de unge håpefulle med sine mini-instrumenter. Flere av studentene underviser og leder øvingene for barna ved musikkskolen. Samdriften gir gjensidige fordeler ved at studentene får pedagogisk praksis, og mens barna får kvalifiserte musikklærere. På sikt skal konservatoriet slås sammen med Institutt for musikkvitenskap. Da melder spørsmålet seg om plasskapasitet og lokalisering.
- Konservatoriet og Instituttet må lokaliseres under samme tak. Hvis ikke, mister en sammenslåing betydningen, mener Hagtun.

Historikk og fakta

- 25 års drift er en milepæl. Før den tid fantes ikke offentlig musikkutdanning i Trondheim, sier Hagtun. I 1911 ble den privateide Trondhjems Musikkskole opprettet som organistskole for kirkemusikere. Da skolens eier døde, ble det arbeidet for at skolen skulle bli offentlig. I 1973 oppsto en deling, der Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag Musikkonservatorium ble en realitet. Konservatoriedelen ble til stiftelse, og ga yrkesutdanning i musikk.
Staten overtok i 1986, med tilhørende status som regional høgskole for musikkutdanning. Sist på 80-tallet sto Olavskvartalet ferdig, der Konservatoriet nå holder hus. Symfoniorkesteret og den kommunale musikkskolen deler de samme lokalene. Omorganisering av de statlige høgskolene i 1994 medførte at Trøndelag Musikkonservatorium ble lagt under Høgskolen i Sør-Trøndelag. Etter halvannet år ble konservatoriet innlemmet i NTNU, og skiftet med tiden navn. Profesjonsutdanningen i musikk har i dag universitetsstatus, underlagt Det historisk-filosofiske fakultetet. Landets første jazzutdanning på konservatorienivå startet som et forsøk høsten 1979. Via et permanent to-årig studietilbud i 1982, ble tilbudet utvidet til fire år i 1992. I dag har jazzstudiet omlag 40 plasser. Andre spesialtilbud er musikkteater - videreutdanning, og musikkteknologi - med eget studio.

 
Bjørn Lønnum Andreassen
 
 

Musikklærerutdanningen:

Bredt - eller spesialisert faginnhold?

Bør faglærerutdanningen for musikkpedagoger ha en bredere fagplan? Skal alle studere litt om mye - eller kan musikere fordype seg i hovedinstrumentet sitt og siden bli deltidslærere i grunnskolen?
Faginnhold og rammeplan for musikkpedagogutdanning ble diskutert da konferansen «Musikklærerutdanninga inn i år 2000» ble arrangert i anledning 25-års jubileet. Et trettitalls musikkpedagoger fra hele landet var samlet.
Wenche Waagen er undervisningsleder ved Musikkonservatoriet, og ledet fagkonferansen. Hun mener konservatorieutdanningen må favne videre enn dagens, fordi mange tar musikklærerjobb etterpå. Som en følge av økt bredde, mener hun at instrumentopplæringen må reduseres noe i timetall - selv om også den er viktig. - Som lærer trenger man bred kunnskap for å drive musikalsk/estetisk veiledning, tema- og prosjektarbeid i undervisningen, sier hun. Waagen tok også til orde for at pedagoger ved musikk- og kulturskolene har enormt etterutdanningsbehov. Hun har deltatt i utarbeidelsen av rammeplanen for faglærerutdanningen i musikk, dans og drama. Utkastet ble sendt ut til høring i vår, og ventes iverksatt høsten 1999.

Gehør for metode

Skrivebordspedagogikk, kaller jazzmusiker og førsteamanuensis John Pål Inderberg innholdet i foreslåtte rammer for musikkpedagogutdanningen. Han har lite til overs for allsidigheten, og ønsker at studentene han underviser, skal få spesialisere seg de første årene av studiet. Først mot slutten av studiet kan han gå med på at de bør utvide fagområdet til å innbefatte annet enn hovedinstrumentet.
- Bredde er riktig nok viktig, men spesialmiljøene ved konservatoriene må ha anledning til fordypning med et hovedinstrument i starten. Ensrettingen der alle skal undervises i et bredere fagfelt, er faglig ødeleggende.
- Hovedinstrumentalistene bør få styre seg selv sammen med lærerveileder. Studentene er musikalske gründere - ikke nikkedukker, sier Inderberg. Han mener rammeplanen for musikklærerutdanningen er initiert av skrivebordspedagoger. Selv utdanner han gjerne «gnagsår», som legger seg etter offentlige pengebevilgere.

Egen metode

Utdanningen setter solistkrav og notespilling foran improvisasjon og gehørbasert spilling. Derfor har Inderberg funnet en måte der barokk-, afro-amerikanske, tolvtone- og andre stilarter møtes i en felles metode.
- Eneste felles instrument for stilartene er utøverens indre gehør. Denne metoden er «enkel». Lærere, studenter eller gruppen tar et utvalg takter i et musikkstykke. Så hermer de etter med stemmen slik at både harmoni, melodi, bassgang, akkorder, klanger, vibrato og rytme blir kopiert med gehøret som verktøy. Når studenten har gjentatt dette mange ganger, overlæres metoden. Studenten blir i stand til å bruke gehøret bedre, sier John Pål Inderberg. 
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt