Hvem trenger humanister og samfunnsvitere?

Studentnettverk vil kople næringsliv og allmennfagstudenter, og arrangerer karrieredag på Dragvoll.

Fredag den 9. oktober vil et sted rundt 15 norske bedrifter gjøre sine hoser grønne for studentene på Dragvoll. Mens studentene på Gløshaugen i årevis har hatt sine Næringslivsdager, der vordende sivilingeniører og deres framtidige arbeidsgivere har kunnet føle hverandre på tennene, er det første gang noe slikt arrangeres for allmennfagene.
- Kontakt mellom næringsliv og studenter innen samfunnsfag og humaniora er mangelvare. Vi håper at dette arrangementet kan bli en arena for slik kontakt, sier studentene bak karrieredagen. De heter Eva Amdahl, Kristin Lofthus Hope, Charlotte Lea, Kjerstina Røhme, Lars Gillund og Øyvind Husby, studerer alle organisasjonssosiologi på hovedfagsnivå - og har dannet noe de kaller NettVerket.
NettVerket har - i likhet med Gløshaugen-studentenes IAESTE - som formål å øke kontakten mellom næringsliv og studenter. Men i dette tilfellet altså innen allmennfagene.

Har høy kompetanse

- Deler av næringslivet har lenge etterlyst bedre kontakt med det allmennfaglige studentmiljøet. Både for å få nærmere rede på hvilken kompetanse studentene her sitter inne med, og for å kunne presentere seg selv som framtidige arbeidsgivere. Når de nå kommer til Dragvoll, vil de møte unge mennesker med kunnskap om for eksempel kommunikasjon, kulturforståelse, etikk, organisasjonsutvikling og endringsledelse - og som gjennom sine fagkombinasjoner er i stand til å angripe problemer fra flere synsvinkler. SVT- og HF-studenters styrke er deres forståelse for samspillet mellom teknologi, økonomi og sosiale relasjoner, der mennesket settes i sentrum. De kan forstå trender i tida, og takle uventede forandringer når linjene ikke lenger er rette og mønsteret går utover det predikerte. Dette er kompetanse næringslivet blir stadig mer interessert i, sier de oppglødde NettVerkerne.

Jobb å få?

Karrieredagen er todelt, der første halvdel er viet foredrag fra to NTNU-professorer og én direktør fra næringslivet, og andre halvdel skal brukes til bedrifts-presentasjon i Gata. Så vil det vise seg om alt går etter planen: at bedriftene sitter igjen med større kunnskap om Dragvoll-kompetansen, og at studentene selv har fått ny innsikt i ukjente arbeidsmuligheter - og kanskje gjort noen innledende forpostfektninger angående jobb?
Blant de bedriftene som er interessert i å ta Dragvollstudentene i ettersyn den 9. oktober, finner vi både verftsindustri, databedrifter, rådgivende ingeniører og elektroindustri - i tillegg til mer tradisjonelle arbeidsgivere som bank, kommune, konsulentfirmaer og vikarbyråer.
Karrieredagen er et samarbeid mellom NettVerket, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Origo (studentenes jobb-arena og veiledningssenter) og Forum Trøndelag.

LISA OLSTAD
 


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt