Universitetsavisa banker på hos

Jafar Jafarnejad

Yrke: student

Alder: 50 år

Bor: Lavblokk på Jakobsli

Fritid: På Dragvoll stort sett

I sommervarmen, midt i ferietida, er det stille i korridorene på Dragvoll. De fleste har forlatt festningen, enten de er studenter eller ansatte. Bare noen enslige slengere vanker i gangene og den eneste kantina som er åpen. Blant dem er Jafar Jafarnejad, en ekte «universitetsburger» i følge egen beskrivelse. Og at 50-åringen fra Iran er en universitetsborger, kan det neppe herske særlig tvil om. De siste 16 årene har han vært ved Universitetet i Trondheim. Legger man til at han også har studert i 14 år ved universiteter i Iran og i India, blir det 30 år på skolebenken.

Nå skal det i all rettferdighets navn legges til at Jafar ikke har sittet i Samfundet og drukket øl eller ellers kastet bort tida på utenomuniversitetsrelaterte sysler i alle disse årene. Mannen er produktiv som få og har i løpet av disse årene oversatt en rekke norske forfattere - blant dem Tarjei Vesaas - til persisk. Han har gitt ut Voluspå på persisk, og han har sammenliknet norske og persiske kongesagaer. Han har også gitt ut en bok kalt «Kvinneeventyr» - som er historier fra Iran som han samlet inn da han arbeidet som dialektinnsamler i hjemlandet. Boka gikk forøvrig godt - alle 100 eksemplarene ble utsolgt her i Norge. I tillegg til studier i norsk, engelsk, filosofi, antropologi og mediekunnskap, har han praktisert som tolk, kulturformidler og morsmålslærer. For tiden er han i ferd med å skrive på doktorgraden. Temaet er problemstillinger presentert av Henrik Ibsen: «Self and society in Ibsens social realistic plays». Likevel innrømmer han at det for tiden er et annet prosjekt som er altoppslukende og som har førsteprioritet: Nemlig planene om å utgi det han kaller en egen dialogbok.

Boka kan like gjerne kalles «samtalebok», fordi Jafars stemme er til stede gjennom en lang rekke spørsmål til fagpersonene, nærmest i intervjus form. Metoden er svært arbeidskrevende, og blant de over 30 temaene Jafar har samlet, er forfatterskapene til Bertholt Brecht, Aksel Sandemose, Gunvor Hofmo, Tarjei Vesaas, Simone de Beauvoir, Ed-mund Hussler og Arthur Schopen-hauer.

- Jeg startet med å lese bøker av og om den enkelte forfatter, f.eks. Gunvor Hofmo eller Simone de Beauvoir. Jeg måtte forsøke å forstå deres tankeverden, deres filosofi. Med denne bakgrunnen har jeg utarbeidet spørsmål ? mellom 20 og 60 før jeg har presentert spørsmålene for de virkelige ekspertene, nemlig professorer og andre akademikere ved NTNU. Disse har vært svært samarbeidsvillige, og enkelte har brukt måneder på å svare grundig på de spørsmålene jeg stiller. Den eneste betingelsen jeg har satt, er at bidragene skal sees fra en norsk synsvinkel, i en europeisk kulturtradisjon. Hittil har jeg 30 bidrag. Jeg regner med å ende på omlag 50 før boka er ferdig.

- Hvilket forlag er det som kommer til å gi ut boka?

- Det vet jeg ikke ennå.

I tillegg til sine akademiske gjøremål, er Jafar også en samfunnsengasjert mann. Nå er han vararepresentant til Trondheim bystyre for SV, i tillegg til at han bruker tid på sønnen Anders-Nima på seks år. Kjødet passer han på å trimme i Sentralbadet, i svømmehallen, tre ganger i uka. Om SV-medlemsskapet betyr en samfunnskritisk tilnærming til norsk politikk?

- Nei, i dette landet er det ikke mye å kritisere, svarer Jafar. Derimot stresser han hardt på at Norge er et av de beste land i verden, at europeisk kultur og europeiske verdier er noe verden forøvrig bør strebe etter.

- Her i landet kan man ytre seg negativt om statsmyndighetene uten å risikere represalier. Jeg hadde ønsket at de skandinaviske samfunnsverdiene ble innført verden over. Ikke minst hadde dette betydd mye for kvinnenes stilling i de tradisjonsbundne muslimske landene, mener Jafar.

Det er åpenbart at Jafar trives på NTNU på Dragvoll. Ferie er for ham et ganske ukjent begrep. Dagene går med til lesing, stoffinnhenting, intervjuer og utskriving. Biblioteket på Dragvoll og de som jobber der har en høy stjerne hos Jafar.

- Finnes det engler, så er de ikke i himmelen, sier Jafar. - De er på biblioteket på Dragvoll.


EINAR MYRENGET
forsida nyheter  kronikk  innspill kultur debatt