NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Teknisk ansvarlig:
Erik Prytz Reitan

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU

Nr. 10-99, 3. juni 1999
Sløve norske studentar

- Norske studentar manglar mykje. Mange norske studentar kan rett og slett ikkje skriva gode setningar, og mange kan knapt driva research, seier amerikanske Jennifer Bailey, fyrsteamanuensis i statsvitskap.

- Studentane oppfattar seg om kjøparar av studenttilværet, ikkje som medarbeidarar i ein organisasjon. Dermed klagar dei viss dei ikkje er nøgd med vara som er levert, i staden for å finna ut om dei sjølv kan gjera noko annleis, påstår professor Martin Ystenes.

Dei gløymde seniorane

Seniorane har i mange år vore ein gløymd ressurs ved NTNU. Når det ved nokre fakultet på Gløshaugen er to av tre professorar som er over 57 år, er det ekstra alvorleg å ikkje ha eit system som tek vare på seniorane og kunnskapen deira.
Ei ny undersøking om korleis det er for NTNU-tilsette å bli eldre, viser at mange seniorar er frustrerte over arbeidsvilkåra og ynskjer seg betre plass, meir tid, assistentar og betre utstyr.

Kosovo

Kollegiet vil ikke mene noe om Norges deltaking i krigen mot Jugoslavia. Under forrige kollegiemøte ble det fremmet forslag om at man skulle slutte seg til kollegiet ved Universitetet i Oslos opprop om stans i bombinga. Rektor Emil Spjøtvoll forsvarer vedtaket. - Kollegiet har ikke noen spesiell kompetanse på slike saker, sier han. Prorektor Katrine Skretting er av en annen oppfatning. - Denne saken er så viktig at vanlige prinsipper om hva kollegiet skal behandle, må vike, sier hun.


Trondheim 2000 år

Trondheim feiret sitt tusenårsjubileum for ikke lenge siden. Byen kan ha passert sitt 2000-årsjubileum allerede, viser ferske målinger av prøver tatt fra utgravingstomta hvor Statens Hus skal ligge. - Muligens er det her jernaldergården Snorre beretter om, lå, undrer arkeolog Ian Reed.