DION mot nytt lovforslag

Studentsamskipnadene vil ikke lenger betrakte doktorgradskandidater og stipendiater som studenter. Nå protesterer doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU (DION).

Lov om studentsamskipnader er under revisjon, og for tida er forslag til nye forskrifter på høring. Ett av endringsforslagene er at doktorgradskandidater og stipendiater ikke lenger skal være å betrakte som studenter, etter forskriftene. Argumentet er at en stipendiat er ansatt ved institusjonen og dermed ikke bør ha medlemsrett i samskipnaden.

Dermed mister denne gruppen goder som studentrabatter, studentbarnehager, og rimelige bolig- og helsetilbud. Men doktorgradskandidatene ved NTNU lar ikke dette passere uten sverdslag. De krever å fortsatt få nyte godt av studentgodene - de eneste gjenværende godene de har, mener de selv.

Tilleggsgoder nødvendig

Det er de kandidatene som er opptatt til den organiserte doktorgradsutdanninga og som ikke er finansiert av NTNU, DION nå slåss for. Prinsipielt, mener DION, burde disse være ansatt ved universitetet og ha fulle arbeidstakerrettigheter. Men dit er det langt fram, og foreløpig betraktes disse som studenter og har ingen rettigheter som ansatte, for eksempel ved tildeling av bolig, driftsmidler eller reisestipend. De har heller ikke rett til dagpenger ved arbeidsløshet etter avsluttet kandidatperiode. I tillegg er lønna etter DIONs oppfatning så lav at doktorgradskandidatenes økonomiske situasjon ikke alltid er stort bedre enn studentenes.

DION er overbevist om at hvis det eneste gjenværende godet doktorgradskandiatene har, blir tatt fra dem, vil det bidra til ytterligere svikt i rekrutteringa til doktorgradsutdanning, og at dette på sikt vil svekke universitetenes faglige fundament. - Det er nødvendig å tilby tilleggsgoder som kan gjøre det mer attraktivt å ta en doktorgrad, heter det i DIONs høringsuttalelse.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt