UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
Vigdis universitetsdirektør
Med et enstemmig kollegium i ryggen ble Vigdis Moe Skarstein utnevnt til landets første fast ansatte kvinnelige universitetsdirektør. Moe Skarstein ønsker å bidra til å styrke fellesskapsfølelsen mellom alle som har sitt daglige virke ved universitetet. Og hun mener at Orgut-prosessen vitner om en sterk vilje til å forbedre universitetet - en prosess hun gleder seg til å delta i.                   

Resten av saken

 
Gen-mat dyrkes økologisk?
Kan genmanipulerte landbruksvarer dyrkes fram på en måte som tilfredsstiller krav til økologisk jordbruk? Genteknologi og økologi oppfattes som uforenlige størrelser. Muligens er det ikke slik når det kommer til stykket. -Importert frukt og grønnsaker sprøytes 20-25 ganger før de når norsk jord. Genmodifisering kan ta bort årsakene som gjør sprøyting nødvendig, sier professor Tor-Henning Iversen, som sammen med professor Audun Øfsti og forskningsleder Arild Blekesaune leder et forskningsprosjekt som skal utrede mulighetene for økologisk dyrket genmanipulert mat. For anledningen fortæres genetisk modifiserte forsøks-jordbær hentet fra NTNU's laboratorier på Dragvoll.    
               
Resten av saken
 
Fengsel virker ikke 
Å idømme stadig hardere straffer i håp om at kriminaliteten skal synke, er mislykket. En slik holdning må være basert på ideologi, og ikke på strafferettspleiens grunnstein, bevisene. Det eneste som hjelper er sosial læring - det er bevist, sa den canadiske professoren James Bonta under et seminar på Dragvoll forrige uke. Blant deltakerne var professor Thomas Mathisen og byrettsdommer Tor Langbach. .     
     
Resten av saken
 
Innspill Innspill
 
* NTNU ----   
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes   
Teknisk ansvarlig: larski@www.ntnu.no       
Last modified:  8 Mai  18:15:28 MET 1998           
----
ntnu