NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør
Anne Katharine Dahl

Redaktør:
Tore Oksholen

Teknisk ansvarlig: 
Kenneth Aar

 
Universitetsavisa, internavis for NTNU
Nr. 5-00, 8. mars 2000

SISTE:

   
 

Rapport refser Medisin

Medisinstudiet i Trondheim får slette karakterer i en intern evaluerings-rapport. Rapporten er utarbeidet av de 100 studentene som begynte på studiet høsten 1999.

Leder i Norsk Medisinstudent-forening, Mona Fenstad (til venstre) er bekymret for kvaliteten på medisinstudiet i Trondheim. Førsteårs-studenten Kristin Hestvold har ikke fått studie-tilbudet hun er blitt lovet.

«Møte med pasienten fra dag 1.» Slik ble det nye medisinstudiet markedsført da det ble innført for få år siden. Realiteten i dag er at det såkalte lege-pasientkurset har fått timetallet halvert.

Ved siden av mangel på allmenn praksis i lege-pasientkurset, er plassmangel i auditoriene og overfylte ferdighetslaboratorier
sentrale punkter som påtales i evaluerings-rapporten.

- Studentene har ikke fått et tilbud i henhold til studieplanen. Men faglig sett er de ikke blitt rammet, sier avdelingssjef Anne Sølberg Ellingsen ved Det medisinske fakultet.

Les hele saken

 

 

 

Fra cand.mag. til bachelor?

Den norske cand.mag.- graden vil bli byttet ut med bachelorgraden, dersom Mjøsutvalget får det som det vil. Det leverer sin sluttrapport i april. NTNUs
medlem i utvalget, professor Signe Kjelstrup, forteller om noen av hovedpunktene i utvalgets sluttrapport.
Neste skritt er å erstatte hovedfag med mastergraden.

Mjøsutvalget vurderer også ordninger som vil gi universitetene økt selvstyre. Da kan NTNU selv få bestemme antall studieplasser, og hvilke fag de bør komme i. I dag er det Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet som setter opp måltallene.

Statsråden i KUF vil dermed om få måneder få en rapport på bordet, som vil kunne medføre vesentlige endringer i det norske universitets- og høgskole-systemet.


Soppalarm på Dragvoll

Idrettssenteret på Dragvoll er helsefarlig. 40 ansatte må finne seg andre kontorer etter at det er påvist soppskader. Førsteamanuensis Soilikki Vettenranta er en av de som lenge har klaget på det dårlige inneklimaet. Les hele saken

Betablokker mot angst

Profesjonelle musikere tar det blodtrykksdempende middelet betablokker mot sceneskrekk. Det finnes musikklærere som anbefaler sine studenter å gjøre det samme før opptreden. Les hele saken