5000 studenter slår seg sammen

- Nå må vi prøve å trekke i samme retning, sier Espen Grytbak, nyvalgt leder for allianseidrettslaget NTNUI.

Man skulle tro det var selveste rektor Spjøtvoll som sto bak, så ORGUT-korrekt er det. Men nei, det er studentene selv som nå gyver løs på sitt eget byråkrati: nemlig det idrettsorganisatoriske. Først har de to «gamle» studentidrettslagene, NTHI og AVHI, omsider slått seg sammen i det nye allianselaget NTNUI. Nå kommer turen til de av gruppene som finnes i to utgaver, både på Gløshaugen og på Dragvoll. Det er ikke så mange, men det blir da noen budsjetter og regnskap og styrer mindre når man slår sammen dem også.

Unntatt er grupper som bedriver lag- og seriespill, som håndball, fotball, volleyball, basketball og innebandy. En sammenslåing her ville, i henhold til NIFs regelverk, bety en halvering av lag som får delta i seriespillene; dette er det ingen som er interessert i.

- Det viktigste nå er å få alle til å dra i samme retning, sier den nyvalgte NTNUI-lederen Espen Grytbak. Han er siv.ing. og tar for tida fag både på Lade og på Gløshaugen, og må sånn sett kunne sies å være riktig mann på riktig plass i en NTNU-tid.

Vil ha med halvparten

Sånn i det daglige blir det ikke nødvendigvis noen merkbar forskjell for studenter som har hatt sitt tilhold her eller der. Ofte har også AVHI'ere og NTHI'ere trent sammen. Den største forskjellen blir trolig at allmennfagstudentene - som har hatt vesentlig færre idrettstilbud enn medstudentene på Gløshaugen - nå vil merke en mer aktiv markedsføring av nye idretter. - Vi vil gå ut og gjøre en like god blæstejobb på alle lærestedene, som den som gjøres på Gløshaugen. Dernest er det viktig å få gruppene til å fungere like godt som de alltid har gjort, og å gjøre selve klubbfølelsen bedre i begge leirer, sier Grytbak.

Han regner med å bruke vårsemesteret til å få det organisatoriske på plass. Til høsten håper han å få med enda flere studenter i NTNUI. På Gløshaugen er det i dag drøyt 3500 studenter som deltar i en eller annen idrettsgruppe. På Dragvoll, Lade og Rosenborg er det mellom 1500 og 1800. Dette utgjør 25-30 prosent av hele studentmassen. Grytbakk mener at det nye allianselaget godt kan sette seg som mål å organisere bortimot halvparten av NTNUs studenter.
 


 
38 idretter å velge mellom

Det idrettslige spennet er stort blant NTNUs studenter, og for tida er ikke mindre enn 38 aktive grupper i sving. Ballspillene (fotball, håndball, volleyball, basketball og innebandy) samler flest, men du kan også gå inn for følgende: Aikido, alpint, badminton, baseball, bordtennis, bowling, dykking, fekting, friidrett, gammeldans, golf, hockey, judo, karate, orientering, padling, samba, seiling, ski/nordisk, fjellsport, skyting, snowboard, softball, sportsdans, squash, styrkeløft, svømming, swing, sykkel, tae kwon-do, telemark, tennis og turn. I tillegg er et stort antall studenter involvert i koiedrift og drift av Studenterhytta.

Nye grupper kommer stadig til, avhengig av medlemmenes interesser. Blant annet er en aerobicgruppe på beddingen, og det ryktes at noen studiner planlegger en såkalt showgruppe, noe i retning av amerikansk cheer-leading.

 
LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt