UniversitetsavisaČ
NyheterKronikkInnspillKulturDebattReportasje
 
Småbarn intelligenstestes: 
Gutters IQ påvirkes mest 
Forskning ved Psykologisk institutt ved NTNU viser at det er små gutter som lettest lar seg påvirke av sine omgivelser i oppveksten. En gutt som opplever en oppmuntrende, støttende holdning fra moren, har større muligheter til å skåre høyt på en IQ-test senere i livet. Hos jentene er det imidlertid ikke funnet en slik sammenheng, forteller Helle W. Andersson som arbeider med doktorgrad på temaet. 

Resten av saken


Gaula kan reddes
Lakseelva Gaula er truet av grusgraving og forurensning. Men det er ennå ikke for sent å redde Gaula, skriver forsker Klemet Godtland ved Sintef.            

Resten av saken


 
NTNU drukner i møter
Det sentrale møteregisteret ved NTNU viser at over 1000 personer fordeler seg på mer enn 100 råd og utvalg. Men dette er bare toppen av isfjellet: I tillegg kommer komiteer og utvalg på fakultet- og instituttnivå. Pluss avdelingsinterne møter. - Det er klart vi må se nærmere på dette, sier konstituert universitets- direktør Peter Lykke.

Resten av saken


Innspill Innspill