Millioner til medisinsk teknologi

Et forskningsråd-initiert forprosjekt skal bringe nye ressurser inn i området medisinsk teknologi. Totalt kan man komme opp i 5-10 millioner kroner i årlige bevilgninger over åtte år.

Det er klart etter at forskningsrådet har bedt NTNU/Sintef legge fram et forslag til forskningsprogram innen medisinsk teknologi for en 8-års periode framover. Programforslaget skal utarbeides gjennom et forprosjekt som er planlagt ferdigstilt i løpet av første halvår i år. Dersom forprosjektet legger fram et skikkelig godt programforslag, kan det åpne for årlige bevilgninger til forskning innen medisinsk teknologi på 5-10 millioner kroner årlig.

Vitamininsprøytning

- Dette er en skikkelig vitamininnsprøytning i fagmiljøet, sier professorene Geirmund Unsgård og Tore Lindmo. Unsgård er dekan ved det medisinskefakultet og leder for prosjektets styringsgruppe, mens Lindmo er professor i medisinsk teknologi ved Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk, og leder av arbeidsgruppen.

Forskningsdirektøren ved NTNU ble kontaktet av NFR og stilte i Oslo med en liten delegasjon like før jul for å diskutere denne saken.

Slike henvendelser hører til sjeldenhetene, og kommer på et strategisk tidspunkt. Den planlagte teknologisatsingen på Fornebu har ventelig gitt noen og hver i teknologimiljøene rundt om i landet noe å tenke på.

- Er det noen i fagmiljøet deres som river i stykker flyttemeldinga til Oslo, nå som mer penger sprøytes inn?

- Det skal man ikke se bort i fra. Uansett er dette meget kjærkomment, og vil være en svært viktig motivasjonsfaktor for miljøet i årene som kommer, sier Lindmo og Unsgård.

Midlene vil gå til forskning over et bredt spektrum. Konkrete prosjekter er foreløpig ikke pekt ut. Lindmo og Unsgård poengterer at det nå er opp til fagmiljøet å vise at man kjenner sin besøkelsestid og tar kontakt.

Arbeidsgruppen består foruten Lindmo av Sigmund Kvernes fra Sintef Unimed; Astrid Lægreid fra Det medisinske fakultet; Lars O. Svaasand fra Fakultet for elektronikk og telekommunikasjon; og Gudmund Skjåk-Bræk fra Fakultet for kjemi og biologi.

- Vi arrangerer et seminar i medisinsk teknologi rett før påske. Her vil prosjektet bli presentert, forteller Lindmo og Unsgård.

TORE OKSHOLEN


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt