- Hva er i veien, doktor?

En elektronisk legehåndbok som er under utvikling ved Sintef Unimed, vil kunne hjelpe allmennpraktikerne når de er i tvil om diagnose eller behandling.

Tenk deg at du en dag får akutte og vedvarende magesmerter, og at du har flaks nok til å komme raskt inn hos primærlegen din for å få hurtig hjelp. Legen er allmennpraktiker, han skal i prinsippet kunne stille de fleste diagnoser og vite hvordan tilstanden best kan behandles.

Men det er ikke sikkert han har all verdens kunnskap om akkurat slike magesmerter du skildrer. Kanskje han er nyutdannet og usikker. Kanskje han ble utdannet for 30 år siden og ikke har hatt tid til å oppdatere seg på absolutt alle områder. Og om han nå skulle vite å stille riktig diagnose, er det slett ikke sikkert han har oversikten over det nyeste nye i effektive behandlingsformer.

Noen allmennpraktikere kjenner sin begrensning og sender deg umiddelbart videre til spesialist - selv om det kanskje ikke er nødvendig. Andre prøver seg fram på egen hånd. Oftest går det riktig bra, men ville det ikke vært betryggende å vite at hvor du enn bodde i helse-Norge, så hadde legen din tilgang på oppdatert kunnskap?

En elektronisk legehåndbok som nå er under utvikling ved Sintef Unimed, vil være et bidrag til nettopp dette.

Pasientinformasjon

På Hallset legesenter sitter en av landets 3 500 allmennpraktikere, Terje Johannessen, ved en dataskjerm og «blar i boka». Under kapittelet «mage-tarm» kan han klikke seg inn på en rekke emner, blant annet «magesmerter, akutte». Kan det være matvareintoleranse? Eller kolonkreft? Eller kanskje en galleveislidelse? Johannessen kan klikke og lete og spørre. Under hvert emne finner han tilstanden kompakt men nøye beskrevet, fulgt av informasjon om hvordan den best bør behandles. Han får også opp bilder, animasjoner og videosnutter som viser både ham og pasienten hva som foregår i kroppen ved den ene eller den andre tilstanden.

Inne i dr. Johannessens datamaskin befinner seg altså komprimerte lærebøker om alt en allmennpraktiker behøver å vite, også om de trygderettslige sidene ved saken. I tillegg inneholder den for hvert eneste emne en betydelig bit pasientinformasjon som lett kan printes ut, der du som pasient får vite det du trenger å vite om sykdommen din, og hvordan du skal forholde deg til den.

- Ved sykehusene jobber legene i team. De diskuterer og holder seg oppdatert. Men den samme kunnskapen finnes ikke nødvendigvis ute på de alminnelige og ofte énmannsbetjente legekontorene. Et problem er det også at man ofte slett ikke er klar over hva man ikke vet, forklarer dr. Johannessen, som også leder Sintef Unimeds «Senter for samhandling i helsetjenesten». I tillegg er han professor II i samfunnsmedisin ? og en av hjernene bak den nye håndboka.

Original tanke

- Ideen har blitt til over lang tid, i et stort miljø der både universitetsfolk og leger av ulike slag har deltatt. Men den ble forankret i Sintef for ca ett år siden, forteller Terje Johannessen.

Nå er det foreløpig bare en demo-versjon legen har i datamaskina. Men til sommeren skal den første utgaven være klar for markedet. Bak hvert av hovedkapitlene står en faggruppe bestående av både allmennpraktikere og spesialister, og boka skal oppdateres med jevne mellomrom.

I første omgang vil produktet foreligge på CD-rom, og Johannessen regner med at det vil bli opprettet en form for abonnementsordning med utsending av ny utgave to ganger i året. Han håper imidlertid at det senere skal bli anledning til å legge boka ut i sin helhet på det nasjonale helsenettet.

Så vidt Johannessen vet, er det ingen som før har laget en elektronisk legehåndbok av dette omfanget. Finnene skal ha noe liknende, men den mangler pasientinformasjonen. Det er derfor en original tanke som nå blir realisert.

- Vi håper at dette kan bli et viktig skritt på veien mot et likeverdig helsetilbud for alle, sier Terje Johannessen.


LISA OLSTAD
THOR NIELSEN (FOTO)

Nasjonalt prosjekt

Arbeidet med den elektroniske legehåndboka har fått status som et nasjonalt prosjekt. Trondheimsfirmaet Norsk helseinformatikk AS ble i fjor tildelt en offentlig utviklingskontrakt av Sosial- og helsedepartementet. Kontrakten gir firmaet og Sintef Unimeds «Senter for samhandling i helsetjenesten» ansvaret for å koordinere utvikling, produksjon, markedsføring og kontinuerlig oppdatering av håndboka.

Prosjektet ble i forrige uke tildelt annenpremien i Nyfoteks idépriskonkurranse for 1997, der Terje Johannessen - sammen med de to andre hovedhjernene bak prosjektet: Otto Chr. Trapness og John-Anker Zwart fra Norsk helseinformatikk ? mottok 15 000 kroner.

LISA OLSTAD


forsida  nyheter  kronikk  innspill  kultur  debatt