Previous Page  4 / 4
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 4
Page Background

NTNU HELSE

Workshops

GRUPPEOVERSIKT OG MØTEROM

1.

KVALITET OG PASIENTSIKKERHET

Møterom: PORTHUSET (Scandic

Solsiden Hotell)

2.

PASIENTBEHANDLING, PASIENTFORLØP OG

SAMHANDLING – KVANTITATIV TILNÆRMING

Møterom: HAVNA (1.etasje, Scandic

Solsiden Hotell)

3.

PASIENTBEHANDLING, PASIENTFORLØP OG

SAMHANDLING – KVALITATIV TILNÆRMING

Møterom: TBL (Scandic Solsiden Hotell)

4.

BEHOV OG BRUKERMEDVIRKNING

Møterom: SKIPET (Scandic Solsiden Hotell)

5.

STYRING OG LEDELSE

Møterom: SMIA (Scandic Solsiden Hotell)

6.

FORDELING, ORGANISERING OG FINANSIERING

- GRUPPE 1

Møterom: SEILET (Scandic Solsiden Hotell)

7.

FORDELING, ORGANISERING OG FINANSIERING

– GRUPPE 2

Møterom: DOKKEN (Scandic Solsiden Hotell)

8.

PSYKISK HELSE

Møterom: LIAN (Scandic Nidelven Hotell)

9.

NORDISK GRUPPE

Møterom: TORGET (Scandic Nidelven Hotell)