Previous Page  2 / 4 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 4 Next Page
Page Background

“Harkness Fellowships in Health Care Policy and Practice

- Informational Lunch Session”

Tid: 14.mars kl 12.00-13.00

Sted: Møterom Havna, Scandic Solsiden Hotell, 1.etasje.

Presentasjoner av Gregory Kuzmak (Deputy Director,

International Health Policy and Practice Innovations,

The Commonwealth Fund), Jan Frich (2013-14 Harkness

Fellow, Professor and Head of Department, Department

of Health Management and Health Economics, University

of Oslo) og Bjørn Hofmann (2014-15 Harkness Fellow,

Professor, Norwegian University for Science and Technology

at Gjøvik; Adjunct Professor, Centre for Medical Ethics,

University of Oslo).

DEN FØRSTE NASJONALE KONFERANSEN

I HELSETJENESTEFORSKNING

14. og 15. mars 2017, Trondheim

Helsetjenesten er i stadig endring, med stort behov for ny

kunnskap. En slik grad av dynamikk utfordrer også helse-

tjenesteforskningen. Kunnskap om effektive måter å organisere,

lede, finansiere og levere helsetjenester er viktig for å sikre

en god utvikling. I dag foregår det helsetjenesteforskning en

rekke steder i Norge, men miljøene er små, lite koordinerte og

for en stor del er forskningen basert på kortsiktige prosjekt-

bevilgninger. Det er dessuten en utfordring å knytte forskningen

tettere til klinisk virksomhet i sykehusene og i kommunene.

Vi ønsker å fremme helsetjenesteforskningen og -miljøene ved å

skape en faglig arena med rom for nettverksbygging. Med denne

konferansen ønsker vi å skape en faglig og sosial møteplass for

forskere, stipendiater og andre interesserte.

Konferansen er tverrfaglig og arrangeres av Nasjonalt nettverk

for helsetjenesteforskning

( helsetjenesteforskning.org

)

i samarbeid med NTNU Helse

( ntnu.edu/health

).

I forkant av konferansen, 14.mars, arrangerer NTNU Helse

seminaret

Helsetjenesten – til pasientens beste?

Se program

ntnu.edu/health/

Som en egen integrert del av konferansen arrangeres det en

nordisk workshop for å etablere et nordisk nettverk for forskning

på helsepolitikk, helseledelse og helsetjenester.

Konferansen vil ha fokus på fem sentrale områder

1. Kvalitet og pasientsikkerhet

2. Pasientbehandling, pasientforløp og samhandling

3. Behov og brukermedvirkning

4. Styring og ledelse av og i helsetjenesten

5. Fordeling, organisering og finansiering av helsetjenester

Åpningen av konferansen og

plenumsforedrag foregår

på Dokkhuset Scene, Solsiden.

Det er 9 workshops under

konferansen som foregår i

ulike møterom på hotellene

Scandic Solsiden hotell og

Scandic Nideleven hotell. Se baksiden.

Dokkhuset Scene. Foto: Tri M. Nguyen

Scandic Nidelven. Foto:Mona K Eide

Scandic Solsiden. Foto:NTNU