NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                  

universitet                                                                    

 

                                      

 

                                                                       S T Y R E T

 

                        har møte torsdag 14. april 2016, kl. 8.00 – 12.00

 

Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund

                        Fra kl 13.30 – 16.00: Campus/Aud. «Borgundfjorden»

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-sak 20/16    Helhet, kvalitet og effektivitet i virksomhetsstyringen – status og forbedringstiltak

                        Notat

 

S-sak 21/16    Behov for internrevisjon ved NTNU

                        Notat

 

S-sak 22/16    Plan og budsjett 2017 – skisse til hovedprioriteringer og utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet

                        Notat

 

S-sak 23/16    Åpningsbalanse NTNU regnskap 2016

                        Notat

 

S-sak 24/16    Fakultetsnavn

                        Notat

 

S-sak 25/16    Midlertidige tilsettinger ved NTNU – 2015

                        Notat

 

S-sak 26/16    Tilsetting av instituttledere/seksjonsledere – prosedyrer og betingelser

                        Notat

 

S-sak 27/16    Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

                        Notat

 

S-sak 28/16    Opprettelse av masterprogram i mat og teknologi

                        Notat

 

S-sak 29/16    Universitetsavisa  -  formål og rammer

                        Notat

 

S-sak 30/16    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 14.4. 2016     

                       

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 12/16   Rektors orienteringer

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er torsdag 16.06.2016

 

 

* * * * *

 

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på

http://www.ntnu.no/adm/styret