NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige                                                          

universitet                                                                                           

                             NB Møtetidspunkt

                                                          

                           

 

S T Y R E T

 

 

har møte onsdag 3. desember, kl. 8.30

 

Møtested: Styrerommet, rom 224, Hovedbygningen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

S-sak 35/14    Integrert ph.d. – søknad fra Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Notat  

 

S-sak 36/14    Opptaksrammer for studieåret 2015/16

                        Notat

 

S-sak 37/14    Gradsbenevnelse – bachelor

                        Notat

 

S-sak 38/14    Erasmus Mundus Joint Master Degrees under Erasmus+  -

Søknadsdeltakelser

Notat

 

S-sak 39/14    Skikkethetsnemnda  -  Oppnevning av studentrepresentanter

                        Notat

 

S-sak 40/14    Midlertidige tilsettinger ved NTNU  -  desember 2014

                        Notat

 

S-sak 41/14    Etablering av en forskningsinfrastruktur for flytende vindturbiner

                        Notat. U.off., Off.l. § 23

                       

S-sak 42/14    Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

                        Notat

 

S-sak 43/14    Godkjenning av protokoll fra styrets møte 3.12.2014   

 

 

 

Orienteringssaker:

 

O-sak 27/14   Rektors orienteringer

 

O-sak 28/14   Vedlikehold og vedlikeholdsetterslep  -  status og planer

                        Notat

 

                       

 

Eventuelt

 

* * * * *

 

Neste møte i Styret er mandag/tirsdag 26./27.1. 2015

 

 

* * * * *

Sakskart, saker og protokoller for styrets møter legges ut på flg. adresse:

http://www.ntnu.no/adm/styret