2. FAKULTET FOR BERG-, PETROLEUMS- OG METALLURGIFAG

4. årskurs

Linje A - Mineralutvinning (21)

Studieretning Ingeniørgeologi og bergteknikk

Fagkombinasjon Bergteknikk
   Høst
   Vår
Ex
Fagnr
Fagtittel
Anm
 F Øu Øs  D 
 F Øu Øs  D 
 Bt
Kar
Obligatoriske fag
4v
20526 
REGIONALGEOLOGI
 
 2  2  2  
        
 8
TE
4v
21625 
UTV AV FASTE MINERAL
 4    2  2
        
 12
TE
4v
21726 
MINERAL OG RESIRK
 3  3    2
        
 11
TEØ
4v
62142 
MEKANISKE KONSTR
 3  2    
        
 8
TE
4s
20010 
PROSJEKTARBEID
        
 1  1 12  3
 18
4s
21771 
OFF FORV/RESSURSØK
        
 2  2  2  2
 10
TEØ
Sum belastningstimer
obligatoriske fag
 
    39
    28
Valgbare fag
 1
4v
21033 
MINERALRÅSTOFFER
 3  2    2
        
 10
TEØ
4v
21531 
ING GEOL FELT-LAB
 2
 1  6    2
        
 10
TEØ
4v
21540 
ING GEOL PROSJEKTER
 2  2  2  2
        
 10
TEØ
4v
21627 
KULLGRUVEDRIFT
 2    4  2
        
 10
TE
4v
21666 
GEOSTATISTIKK
 2  2  2  2
        
 10
TE
4s
21032 
MINERALFOREK GEOLOGI
        
 3  2  2  
 10
TEØ
4s
21560 
ING GEOLOGI­FJELL VK
        
 3  2    2
 10
TEØ
4s
21626 
PROD AV TILSLAGSMATR
        
 3    4  2
 12
TE
4s
21670 
ARBEIDSMILJØ/SIKKERH
        
 2  2  1  
 7
TE
4s
21681 
ANVENDT BERGMEKANIKK
        
 2    4  
 8
TE
4s
24021 
FORMASJONSMEKANIKK
        
 3  3  1  
 10
TE
4s
33056 
ANLEGGSTEKNIKK VK
        
 3  5    1
 12
TEØ
4s
43021 
REGULERINGSTEKNIKK
        
 3  3    
 9
TE
Blokk A:
 3
4s
92012 
INVESTERINGSANALYSE
        
 3  1  1  1
 9
TE
4s
92520 
PROSJEKTORGANISERING
        
 3  2    2
 10
TE
4s
92547 
PSYK LEDELSE OG ORG
        
 2  2  2  2
 10
TE
4s
92551 
MILJØLEDELSE
        
 3  1  1  2
 10
TE
Blokk B:
 3
4s
92021 
PETROLEUMSØKONOMI
        
 3  1    1
 8
TE
4s
92529 
BEDRIFTSETABLERING
        
 2  4    
 8
4s
92530 
YRKESHYGIENE
        
 2  2  1  3
 10
TEØ
Hovedoppgave
 48

1) Fagkombinasjonen skal inneholde så mange obligatoriske og valgbare fag at kravet om 96 belastningstimer er oppfylt.

2) 1 ukes obligatorisk feltkurs mellom 6. og 7. semester.

3) Fagene i hver blokk ligger i kollisjon på time- og eksamensplanen. Oversiktsmatrise over det fullstendige samfunnsfagtilbudet i 5. og 8. semester og hvilke grunnkurs som er forutsetning for å ta videregående kurs finnes på egen side foran studieplantabellene.