2. FAKULTET FOR BERG-, PETROLEUMS- OG METALLURGIFAG

1. og 2. årskurs

Linje A - Mineralutvinning (21)
   Høst
   Vår
Ex
Fagnr
Fagtittel
Anm
 F Øu Øs  D 
 F Øu Øs  D 
 Bt
Kar
Obligatoriske fag
1v
50516 
KJEMI A
 3  2    
        
 8
TE
-
50521 
KJEMI A LAB PROSJ
   6    
        
 6
I
1v
75001 
MATEMATIKK 1A
 4  2    
        
 10
TE
1v
92503 
SB 1-ORGANISASJON
 2  2    
        
 6
1s
20505 
GEOLOGI INNFØRING
 1
 1  1    
 3      
 9
TE
1s
45001 
GRK I DATABEHANDLING
 3  3    
 2  3    
 16
TE
1s
50517 
KJEMI B
        
 3  2    
 8
TE
-
50522 
KJEMI B LAB PROSJ
        
   4    
 4
I
1s
61101 
MEKANIKK
 2  2    
 3  2    
 14
TE
1s
75002 
MATEMATIKK 1B
        
 6  4    
 16
TE
Sum belastningstimer
    48
    49
Obligatoriske fag
2v
20501 
MINERALER/BERGARTER
 2  2  1  
        
 7
TEØ
2v
50513 
TERMODYNAMIKK
 3  2    
        
 8
TE
2v
61121 
FLUIDMEKANIKK
 3  2    
        
 8
TE
2v
75016 
MATEMATIKK 2A
 4  2    
        
 10
TE
2v
92508 
SB 2-MILJØ/VERDIER
 3  1    
        
 7
TE
2s
21002 
RESSURSGEOLOGI GK
        
 3  1    
 7
2s
24010 
ANVENDT GEOFYSIKK
        
 4  1    
 9
TE
2s
24073 
STRØMN PORØSE MEDIA
        
 2  2  1  
 7
TE
2s
74111 
FYSIKK
 3  1    
 3  3    
 16
TE
2s
75017 
MATEMATIKK 2B
        
 3  2    
 8
TE
2s
92020 
SB 3-ØKONOMI
        
 3  1    
 7
TE
Sum belastningstimer
    47
    47

1) En ukes obligatorisk feltkurs mellom 2. og 3. semester.

For studieretningene Ingeniørgeologi og bergteknikk, Miljø- og ressursteknikk og Ressursgeologi arrangeres et to ukers obligatorisk feltkurs i tilknytning til faget 21654 GIS for mineralutvinning mellom 4. og 5. semester.