Introduction

  • Ida Hydle
  • Lars Bjarne Kristofersen
  • Sidsel Sverdrup

Abstract

The guest editors:

Ida Hydle, Institutt for barnevern og sosialt arbeid,
Norges arktiske universitet UiT

Lars B. Kristofersen, Velferdsforskningsinstituttet NOVA,
OsloMet – Storbyuniversitetet

Sidsel Sverdrup, Fakultet for helsefag,
VID vitenskapelige høgskole

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-05-09
How to Cite
Hydle, I., Kristofersen, L. B., & Sverdrup, S. (2019). Introduction. Norsk Epidemiologi, 28(1-2). https://doi.org/10.5324/nje.v28i1-2.3045