Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter

DKNVS Skrifter 250 år i 2011

Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Skrifter er en av verdens eldste løpende vitenskapelige skriftserie. Det første nummeret av Skrifter ble utgitt i 1761, året etter stiftelsen av Det Tronhiemske Selskab, som var benevnelsen fram til 1767.

I forbindelse med Skrifters 250-årsjubileum i 2011, har Spesialsamlingene på Gunnerusbiblioteket ved NTNU Universitetsbiblioteket, med bidrag fra DKNVS, digitalisert og publisert samtlige Skrifter fra 1761 til og med 1920, samt 2010-2011. Fram til 1906 er det brukt bokscanner, deretter er det brukt arkmaterscanner.

Dette gjør det nå mulig for alle interesserte til å se på en mengde godbiter som gir et unikt innblikk i Norges vitenskapshistorie.


Nedlasting av siste versjon Adobe Acrobat Reader anbefales (Freeware Software)

Klikk på "Archives" i menyen øverst til høyre, for å komme til Skriftene.

 

Om Skrifter på Jubileumsveven til DKNVS
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Spesialsamlingene ved NTNU Universitetsbiblioteket