Informasjon for forfattere

Ønsker du å sende inn bidrag til dette tidsskriftet? Se retningslinjene for tidsskriftetsseksjonene under «Om» tidsskriftet, og «Forfatterinstruks»

Husk at manuskripter skal være anonymisert med tanke på fagfellevurdering. Kontrollér også at lengden på manuskriptet samt referanser er i henhold til gjeldende retningslinjer i Barn.