Når børns personlighed og følelsesliv bliver en del af skolens evalueringspraksis

Forfattere

  • Sine Grumløse Københavns professionshøjskole
  • Lise Aagaard Kaas
  • Mathias Sune Berg Københavns Professionshøjskole

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v39i2–3.3762

Sammendrag

I overensstemmelse med ideen om livslang læring forventes danske skolebørn i stigende grad at skulle vurdere deres kompetencer og dem selv i løbet af skoledagen. Karakteristisk for disse selvevalueringspraksisser er, at de i dag ikke kun knytter sig til børnenes faglige kompetencer. De går ofte også tæt på børnenes sociale og personlige følelsesliv. Denne artikel tager udgangspunkt i et etnografisk observationsstudie, hvori vi igennem 2 år har undersøgt, hvad der udspiller sig, når børn på 3., 4. og 5. klassetrin deltager i forskellige typer af selvevalueringspraksisser i skolen. Vi går tæt på børnenes oplevelser og præsenterer eksempler på, hvilke erfaringer børnene gør sig, når de skal tage stilling til deres følelsesliv og klassens sociale fællesskaber. I forlængelse heraf problematiserer vi, at selvevalueringspraksisser i dag er integrerede i skolen på måder, der gør, at børnene ikke kan undsige sig at deltage i dem – selv i de sammenhænge hvor skolen går uhensigtsmæssigt tæt på børnenes privat- og følelsesliv.

Nøgleord: Skoleliv, selvevaluering, følelseshåndtering, børneliv

Downloads

Download data is not yet available.

Forfatterbiografier

Sine Grumløse, Københavns professionshøjskole

Sine Penthin Grumløse lektor ved Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole. Hun er uddannet cand.mag. i europæisk etnologi og har skrevet ph.d.-afhandling om dansk familiepolitik. Hovedinteresse i børne- og familiepolitik og -historie og for samspillet mellem samfundets institutioner (som skole og daginstitution) og hverdagslivet som det leves og opleves. 

sipg@kp.dk

Lise Aagaard Kaas

Lise Aagaard Kaas, lektor i pædagogik på Københavns Professionshøjskole

Cand. Mag. fra RUC i Pædagogik og uddannelsesstudier samt kultur- og sprogmødestudier

Forskningsinteresser: Børn og unge i marginaliserede positioner og social sortering

Liak@kp.dk

 

Mathias Sune Berg, Københavns Professionshøjskole

Mathias Sune Berg er lektor i Idræt og Ph.d.  i uddannelsesforskning ved Institut for læreruddannelse, Københavns Professionshøjskole.

Optaget af selvevalueringspraksis i skolen, kroppen i skolen, herunder kroppens betydning for lærerens lederskab og æstetisk inspirerede forskningsmetoder. Er også ansat som udviklingskonsulent i København Professionshøjskoles PlayLab, som er en del af det nationale udviklingsprogram for Playful Learning.

Masb@kp.dk

Nedlastinger

Publisert

2021-11-15