Barns deltagande i förskole- och daghemskontext under inledningen av coronavirusets utbrott i Finland och Sverige

Forfattere

  • Mia Heikkilä Åbo Akademi University
  • Ann-Christin Furu Åbo Akademi
  • Anette Hellman Göteborgs universitet
  • Anne Lillvist Örebro universitet
  • Anna Rantala Umeå universitet

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v38i2.3703

Sammendrag

Coronapandemin är en ny samhällskris som är sparsamt beforskad varför olika perspektiv på coronaviruset behövs. Denna artikel bidrar till att fördjupa kunskapen om barns uttryck om coronaviruset bland annat genom att analysera personalens beskrivningar av barns uttryck kring coronavirusets utbrott i Finland och Sverige i daghems- och förskolekontext i mars 2020. Det empiriska materialet består av 79 enkätsvar från personal i förskola och daghem. Begreppen deltagande och resiliens har använts som teoretisk bakgrund och dessa diskuteras i artikeln. Barnen visar på fyra olika former av deltagande i daghem och förskola. Artikeln bidrar till att sätta barns deltagande i relation till en samhällskris som coronapandemin samt visar på ett mångfacetterat deltagande. Resultatet av studien kan få implikationer både på förhållningssätt och arbetsmetoder i samband med kriser.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2020-06-30