Dramalek med fortelling. Om å skape rom for kulturell forståelse og identitet hos barn

Forfattere

  • Lene Helland Rønningen

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v34i2.3618

Sammendrag

Artikkelen undersøker hvordan fortellingen kan skape rom for kulturell identitet i barnehagen. Med utgangspunkt i Ricoeurs teori om fortellingens betydning for dannelse av kulturell identitet og forståelse
utledes sentrale holdepunkter for en kunstpedagogikk der barns kulturelle ytringer får fokus. Her synliggjøres det hvordan interaksjon er avgjørende på alle nivå; mellom perspektiver i fortellingen, mellom
fortellinger i ulike kulturer og mellom barnas egne fortellinger og det som fortelles. Det pekes også
på konkrete arbeidsformer (f.eks. defining space og hotseat), som åpner dialog mellom synspunkter slik
at det legges til rette for at barna blir medskapende i egen betydningsdanning og identitetsprosess.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2020-06-05

Utgave

Seksjon

Artikler