Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling?

Barns deltakelse som mål og middel

Forfattere

  • Renee Thørnblad
  • Astrid Strandbu
  • Anita Salamonsen

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3087

Sammendrag

Barn deltar i økende grad i familievernkontorenes obligatoriske foreldremekling ved samlivsbrudd.
Det er i dag en fagpolitisk målsetting i Norge at dette skal bli regelen snarere enn unntaket. På denne
måten skal barns rett til å bli hørt innfris. I denne artikkelen undersøkes mekleres erfaringer fra
meklingsprosesser der barn har deltatt. Spørsmålet som stilles er: Hva gjør barns deltakelse med
meklingen? Oppmerksomheten er rettet mot betydningen av barns deltakelse for meklingsprosessen,
aktørenes roller og meklingens tema. Artikkelen bygger på kvalitative intervju med meklere med
erfaring fra bruk av Barn i mekling-modellen (BIM). Intervjuene er analysert ved hjelp av kvalitativ
innholdsanalyse. Resultatene viser at meklerne tillegger barns deltakelse stor betydning for ulike
sider ved foreldremeklingen, så som meklernes faglige tilnærming, tematikk i meklingen og fokus
på foreldreskap.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2019-06-19

Utgave

Seksjon

Artikler