Når barna møter leikeplassen – eit kjønnsperspektiv på barnas rørslemoglegheiter

Forfattere

  • Lillian Pedersen

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3086

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer eg ei undersøking som har sett på kva som karakteriserer dei potensielle
romma gutar og jenter skaper på barnehagens leikeplass, og diskuterer kva rørslemoglegheiter
dei gjev. Studien er felt-basert, og videoobservasjonar av fem år gamle barn i to barnehagar er brukt
som metode. Funna viser at dei potensielle romma kan bli tematiserte som idrett, arbeid og familie. I
desse potensielle romma er det ein tendens til at gutar skaper rom kor dei aktiviserer kroppane sine
og dempar det verbale, medan jentene skaper rom der dei dempar kroppane sine og aktiviserer det
verbale.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Downloads

Publisert

2019-06-19

Utgave

Seksjon

Artikler