Undervisning från svenska förskolechefers perspektiv: Spänningar mellan förväntningar och erfarenheter

Forfattere

  • Ebba Hildén Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  • Annica Löfdahl Hultman Karlstads universitet, Institutionen för pedagogiska studier
  • Andreas Bergh Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2902

Sammendrag

Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om svenska förskolechefers användning av begreppet undervisning i förskolan. Genom en begreppshistorisk analys (Koselleck 2004) studeras relationen mellan den förväntanshorisont och de erfarenhetsrum som kan urskiljas i förskolechefernas uttryck. Det empiriska materialet består av ljudinspelade samtal inom ramen för en kompetensutvecklingsinsats om undervisning i förskolan och en enkätstudie där förskolechefer svarat på öppna frågor om undervisning med en uppföljande fördjupande intervju. Studien synliggör de förväntningar som förskolechefer laddar i undervisningsbegreppet, där undervisningsbegreppet ska börja användas samtidigt som verksamheten inte radikalt behöver förändras, utan som en av informanterna uttrycker sig, ”förgyllas”. Trots detta framgår det av studien att begreppet undervisning rymmer en rad spänningsförhållanden. Allra tydligast handlar det om hur det tidigare kollegiala ansvarstagandet nu utmanas av ett mer uppdelat ansvar. Detta öppnar sammantaget för framtida betydelseförskjutningar i undervisningsbegreppet såväl som möjliga förändringar i förskolans praktik.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2019-01-08

Utgave

Seksjon

Artikler