Undervisning i förskolan – Om möjligheter att integrera förskolans bildningsideal med nya uppdrag

Forfattere

  • Susanne Thulin Fakulteten för Lärarutbildning/Faculty of Education, Högskolan Kristianstad/Kristianstad University
  • Agneta Jonsson Fakulteten för Lärarutbildning/Faculty of Education, Högskolan Kristianstad/Kristianstad University

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2899

Sammendrag

Syftet med denna artikel är att mot bakgrund av förskolans bildningsideal och betydelsen av att göra bruk av barns perspektiv bidra till diskussionen om undervisningsbegreppets innebörd i ett förskoleperspektiv. Forskningsfrågan är hur undervisning i förskolan kan förstås i såväl spontant uppkomna som planerade undervisningssituationer, då barns perspektiv beaktas i relation till lärandets innehåll. Med utgångspunkt i empiri synliggörs och diskuteras didaktiska förhållningssätt som rör förskollärarens roll i relation till barns perspektiv och aktuellt objekt för lärande. Förskollärare i Sverige har som uppdrag att hantera såväl spontant uppkomna som planerade lek- och lärandetillfällen där barns erfarenheter och kunnande integreras, stöds och utmanas i ett undervisande syfte. Diskussionen belyser beaktande av barns perspektiv som en utgångspunkt för undervisningsbegreppets definition samt väcker frågor kring utveckling och förändring av såväl förskollärares kompetens som förskolans verksamhet. Artikeln avslutas med reflektioner kring den svenska förskolans bildningstradition relaterat till nya uppdrag och möjliga vägar.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Nedlastinger

Publisert

2019-01-08

Utgave

Seksjon

Artikler